МВР

ОД Монтана

 

град Монтана - ІІ район

І район, ІІ район, ІІІ район, ІV районV район, VІ район,

                                                                              
                                                                                                                                
 

Обслужван район: Територията, заключена между ул. "Извора", бул. "Трети март" №61, ул. "Св. Климент Охридски" №5-73, ул. "Парта" №39-51, ул. "Патриарх Евтимий" №44-66, по ул. "Веренишка" лявата част на вилната зона и кв. "Живовци"  
Адрес на приемната: гр. Монтана, ул. "Иван Аврамов" №5

 

Приемно време: вторник от 10,00 - 12,00 ч.
                              сряда  от 14,00 - 16,00 ч.

 

Телефони за връзка: 0887 09 12 97
                                  и тел. 112 

 

 

                                                                                         
 Полицейски инспектор
 Красимир Асенов Кьосин
 

kalin_kirilov  Младши полицейски инспектор
 Калин Василев Кирилов -
района, заключен от  кръстовището  на ул. "Неофит Бозвели" до бул. "Патриарх  Евтимий" и  продължава по път Е-79 до границата на  землището със село  Долна Вереница. През пътя за гр. Чипровци наляво покрай  язовир "Огоста" до паркинга в  началото на короната на  язовирната стена. От там през  Баира до оранжерията и по  лявата част на ул. "Извора"  до площад "Жеравица".