МВР

ОД Монтана

 

град Монтана - V район

І район, ІІ район, ІІІ район, ІV районV район, VІ район,

                         


Обслужван район: Територията, заключена между ул. "Гоцо  Митов", бул. "Христо Ботев", бул. "Пейо Яворов", площад "Жеравица", ул. "Св. Климент Охридски", бул. "Парта" и бул. "Трети март"
Адрес на приемната: гр. Монтана, бул. "Климент Охридски"5 а, ет. 2, стая 204
Приемно време: понеделник от 14,00 ч. до 16,00 ч.
                          сряда от 10,00 ч. до 12,00 ч.
Телефони за връзка: с РУ Монтана: 0878 205975
 
младши полицейски инспектор
 Светлин Тодоров Страшимиров -


района, заключен между улиците "Пейо Яворов", бул. "Трети март", околовръстен път от Ломско шосе до ул. "Гоцо Митов" включително, както и местността "Кувейт".
      
                                    
 
                                               
      Полицейски инспектор                                                    
       
Тихомир Ячков