МВР

ОД Монтана

 

Новини

Важно за гражданите, чиито лични документи изтичат през 2020 г.

информация към 14.09.2020 г.

 
     Уважаеми граждани,

  В ОДМВР Монтана е създадена организация за предсрочна подмяна на документите за самоличност, изтичащи през 2020 година.
  Не е задължително да се изчаква изтичане валидността на личната карта, паспорта и свидетелството за управление на моторно превозно средство (СУМПС), за да се подава заявление за нов документ.
  Всички лица с постоянен адрес на територията на Област Монтана имат възможност да подадат заявление за издаване на лична карта и паспорт във всяко едно от звената в ОДМВР Монтана:
- Сектор „Български документи за самоличност“ гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 2
- Районно управление гр. Лом, ул. „Филип Тотю“ № 9
- Районно управление гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 13
- Районно управление гр. Вършец, ул. „Ботуня“ № 2

 Приемът на заявление за издаване на свидетелство за управление на МПС се извършва в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Монтана, ул. „Искър“ № 11.
Звената „Български документи за самоличност“ в Районните управления на ОДМВР в гр. Лом, гр. Берковица и гр. Вършец приемат заявление за издаване на СУМПС на български граждани само с обикновена услуга, в случаите на:
 - подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност;
 - при вече изтекъл срок на валидност;
 - при промяна на данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация и при издаване на дубликат.

  Мярката е с цел по-равномерно натоварване на звената „Български документи за самоличност“ и сектор „Пътна полиция“, както и за удобство на гражданите.

 Гражданите, които притежават валиден електронен подпис могат да подадат он-лайн заявление за подмяна на лична карта и паспорт на адрес: e_uslugi.mvr.bg.

 Заявление за подмяна на повредено, унищожено, изгубено или откраднато свидетелство за управление на МПС с ново свидетелство със същата валидност може да се подаде и по електронен път чрез: e_uslugi.mvr.bg.

Данни за изтичащи документи, издадени от ОДМВР Монтана:
- Изтичащи лични карти през 2020 г. – 13 986 бр., 2021 г. – 20 928 бр.
- Изтичащи паспорти през 2020 г. – 4 034 бр., 2021 г. – 4 246 бр.
- Изтичащи СУМПС през 2020 г. – 9 728 бр., 2021 г. – 9 950 бр.

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 08 - 11 септември 2020 г.

ОДМВР Монтана

510

РУ Лом

214

РУ Берковица

81

РУ Вършец

43 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 31 август - 04 септември 2020 г.

ОДМВР Монтана

464

РУ Лом

198

РУ Берковица

95

РУ Вършец

54 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

512

РУ Лом

194

РУ Берковица

79

РУ Вършец

36


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

630

РУ Лом

214

РУ Берковица

76

РУ Вършец

52


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

413

РУ Лом

216

РУ Берковица

103

РУ Вършец

60 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 август 2020 г.

ОДМВР Монтана

602

РУ Лом

244

РУ Берковица

98

РУ Вършец

60 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

572

РУ Лом

178

РУ Берковица

88

РУ Вършец

31 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

571

РУ Лом

245

РУ Берковица

81

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 17 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

466

РУ Лом

292

РУ Берковица

127

РУ Вършец

75 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

626

РУ Лом

238

РУ Берковица

102

РУ Вършец

56


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 29 юни - 03 юли 2020 г.

ОДМВР Монтана

439

РУ Лом

201

РУ Берковица

108

РУ Вършец

19


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 22 - 26 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

482

РУ Лом

208

РУ Берковица

78

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 15 - 19 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

488

РУ Лом

251

РУ Берковица

79

РУ Вършец

32 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 08 - 12 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

438

РУ Лом

233

РУ Берковица

94

РУ Вършец

36


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 05 юни 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

272

РУ Берковица

119

РУ Вършец

40


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 26 - 29 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

306

РУ Лом

155

РУ Берковица

73

РУ Вършец

38


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 18 - 22 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

372

РУ Лом

195

РУ Берковица

93

РУ Вършец

34 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 11 - 15 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

347

РУ Лом

157

РУ Берковица

103

РУ Вършец

38 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 01 - 08 май 2020 г.

ОДМВР Монтана

282

РУ Лом

107

РУ Берковица

71

РУ Вършец

22 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 30 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

178

РУ Лом

68

РУ Берковица

53

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 21 - 24 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

173

РУ Лом

85

РУ Берковица

27

РУ Вършец

10


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 13 - 16 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

114

РУ Лом

36

РУ Берковица

28

РУ Вършец

17 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

145

РУ Лом

54

РУ Берковица

45

РУ Вършец

6 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 март - 03 април 2020 г.

ОДМВР Монтана

93

РУ Лом

44

РУ Берковица

30

РУ Вършец

5


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16 - 27 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

162

РУ Лом

83

РУ Берковица

71

РУ Вършец

37 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02 - 06 март 2020 г.

ОДМВР Монтана

553

РУ Лом

120

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 24 - 28 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

380

РУ Лом

113

РУ Берковица

59

РУ Вършец

15 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 17 - 21 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

429

РУ Лом

136

РУ Берковица

63

РУ Вършец

15


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 10 - 14 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

265

РУ Лом

80

РУ Берковица

46

РУ Вършец

12 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 03 - 07 февруари 2020 г.

ОДМВР Монтана

238

РУ Лом

123

РУ Берковица

46

РУ Вършец

24


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 27 - 31 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

245

РУ Лом

103

РУ Берковица

49

РУ Вършец

23


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 20 - 24 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

262

РУ Лом

131

РУ Берковица

61

РУ Вършец

24


  

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 12 - 17 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

309

РУ Лом

96

РУ Берковица

60

РУ Вършец

16


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 06 - 10 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

315

РУ Лом

146

РУ Берковица

63

РУ Вършец

29


 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 30 декември 2019 г. - 03 януари 2020 г.

ОДМВР Монтана

220

РУ Лом

67

РУ Берковица

52

РУ Вършец

24


 

 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 16-27 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

408

РУ Лом

129

РУ Берковица

67

РУ Вършец

9
 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 09-13 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

153

РУ Лом

65

РУ Берковица

22

РУ Вършец

19 

Общ брой приети заявления за издаване на документи за самоличност за периода 02-06 декември 2019 г.

ОДМВР Монтана

147

РУ Лом

51

РУ Берковица

35

РУ Вършец

7

25 юни 2020

Гражданите ще могат да правят справки за невръчени глоби по ЗДвП през интернет портала на МВР

Услугата ще е достъпна от 24 юни 2020 г., проверката ще се извършва по номер на свидетелство за управление и ЕГН

От 24 юни гражданите ще могат да правят справка чрез Портала за административни услуги на МВР за невръчени им наказателни постановления (НП) и електронни фишове. До настоящия момент те имаха възможност да правят проверка само за дължими глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) по влезли в сила фишове, електронни фишове и НП.

Чрез услугата „Проверка на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане“ (
https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index), при въвеждане на номер на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) и ЕГН/ЛНЧ, те ще могат да проверяват по интернет както за неплатени задължения, така и за наличие на издадени, но невръчени наказателни постановления и/или електронни фишове.

Както и досега при наличие на връчени и влезли в сила наказателни документи, по които се дължи глоба, се извежда списък с неплатени задължения и е осигурена възможност за заплащане на дължимите суми директно през Портала за административни услуги на МВР. Другите възможности за заплащане задълженията са чрез терминално устройство в структура на МВР, банков превод, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи и чрез КЕШ-терминали.

От 24 юни при наличие на невръчени НП и електронни фишове на екрана ще се визуализира информационно съобщение за това.

Важно е гражданите да знаят, че за да стане дължима глобата наложена с административно-наказателен документ, не отпада необходимостта той първо да бъде връчен и влязъл в сила, съгласно нормативно заложените срокове. Стъпките тук са две. Електронен фиш може да бъде връчен във всяко районно управление на МВР или в звено „Пътна полиция“, като след връчване може да бъде заплатен веднага чрез ПОС-терминал на място или Портала, както и останалите начини - по банков или чрез КЕШ-терминал. За връчване на наказателни постановления е необходимо водачът да посети ЛИЧНО звеното на „Пътна полиция“ към областната дирекция на МВР по постоянен адрес.

По-долу са визуализирани съобщенията, които връща Портала след извършените проверки на задължения по ФИШ/АУАН/НП с възможност за плащане:

1. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 1/

2. Резултат, в случаите, когато няма намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 2/

3. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и няма неплатени задължения /снимка 3/

4. Резултат, в случаите, когато има намерени невръчени НП/електронни фишове и има неплатени задължения /снимка 4/

5. Резултат при въведени грешни данни или липса на съвпадение между ЕГН и СУМПС - не се изпълняват проверки /снимка 5/

24 юни 2020

​От 17 до 25 септември се провежда операция на пътна полиция, насочена към пешеходците

ОДМВР Монтана е предприела мерки за пътна безопасност в дните около Деня на независимостта

   От вчера – 17 септември до 25 септември в страната е в ход специализирана полицейска операция за пътна безопасност, съобщават от ГДНП. Действията на екипите са насочени към установяване на нарушения, извършени от пешеходци - неправилно пресичане и внезапното навлизане на пътното платно, както и от водачи на ППС, които отнемат предимство на придвижващите се пеш. Друг акцент е недопускане на преминаване на червен светофар и от водачи, и от пешеходци.
   В ОДМВР Монтана са планирани още и мероприятия за нормално придвижване по пътищата в областта в дните около Деня на независимостта, 22 септември. От днес до празничния 22 септември, полицейски екипи регулират, подпомагат и контролират движението по главните пътища, както и в районите на участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, пътни възли, кръстовища, участъци с временна организация на движението, бензиностанции, крайпътни паркинги, мотели и заведения.
   Планирани са и специализирани полицейски операции „Алкохол, наркотични вещества и неправоспособност”, с участие  на максимален брой служители от сектор „Пътна полиция“, като ще бъдат използвани оборудваните с камери служебни автомобили. Полицейски акции в тъмната част на денонощието – в периода от 22,00 ч. до 02,00 ч., ще има и в районите на второкласни, третокласни и общински пътища, подходите и районите на посещавани питейни и развлекателни заведения. Ще бъде вземано отношение и към водачи и пътници без поставени обезопасителни колани, липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, управление на нерегистрирани и неизправни автомобили, мотоциклети, мотопеди, управление на МПС без заплатена винетна такса и други нарушения на ЗДвП. 
   В периода на почивните дни през светлата част на денонощието ще бъде  активизиран контрола по спазване на скоростните режими с мобилните системи за контрол на скоростта.

18 сеп 2020

С високи отличия и атрактивно пожаро-тактическо учение служителите на РДПБЗН Монтана отбелязаха Седмицата на противопожарната безопасност и професионалния си празник

  Като сравнително спокойна по отношение на възникналите произшествия и пожари със загуби определят 2020 година от РДПБЗН Монтана. Броят им е с 1/3 по-малко в сравнение с предходната година. През годината в пожари са загинали 3-ма граждани, а един е пострадал. Жертвите на предходната 2019 г. отново са 3, а пострадалите с 2-ма повече. Според директора на РДПБЗН Монтана комисар В. Райков служителите продължават да изпълняват стриктно задълженията си въпреки противоепидемичната обстановка, като спазват основните противоепидемични мерки – дезинфекция, дистанция и дисциплина.
  На полигона на Учебния център в областния град служителите на РДПБЗН Монтана отбелязаха Седмицата на пожарната безопасност с пожаро-тактическо учение. В присъствието на множество гости пожарникарите и спасителите направиха тренировка за спасяване на пострадали при катастрофа между пътнически влак и два леки автомобила на прелез, евакуираха граждани от жилищна сграда при наводение и проиграха гасене на пожар с евакуация на хора от горяща сграда с автомеханична стълба „Ивеко”. Разузнаването на мястото на инцидентите бе извършено с дрон. В занятието участваха и доброволците от доброволното формирование „Огоста 2013” към община Монтана.
  Демонстрациите бяха съпроводени с тържествено награждаване на отличилите се през годината служители.
   25 са наградите в РДПБЗН Монтана по случай професионалния празник на служителите. С най-високото отличие е удостоен гл. инспектор Иван Захариев, н-к сектор „Пожарогасене и спасителна дейност” в РДПБЗН Монтана. Наградата е почетен знак на МВР трета степен, присъден от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски. Гл. инспектор Захариев е завършил Факултет „ПБЗН” към АМВР през 1999 г. След едногодишната си служба в АЕЦ Козлодуй е в редиците на РДПБЗН-Монтана. Заемал е различни длъжности, повечето свързани с пожаро-гасителната и спасителната дейност, а от 2015 г. е и началник на сектора, ръководещ дейността. Аргументите, натежали при присъждането на високото отличие, е дейността му при гасенето на трасграничния пожар над Чипровци, в района на българо-сръбската граница през 2019 г.
   Останалите награди – 24 „писмени похвали”, са от ръководството на Главна дирекция „ПБЗН” и от директора на РДПБЗН комисар Венцислав Райков. Трима служители са наградени от директора на Главна дирекция „ПБЗН” главен комисар Николай Николов, 2 - от директора на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност” при ГДПБЗН-МВР ст. комисар Александър Джартов, 8 - от директора на дирекция„Оперативни дейности” при ГДПБЗН ст. комисар Красимир Шотъров и 11 от комисар Венцислав Райков.

17 сеп 2020

Успешно дипломирали се доброволци от Детското полицейско управление в гр. Вършец отбелязаха Европейския ден без загинали на пътя

учениците участваха в съвместна акция с пътните полицаи и раздаваха брошури със съвети за безопасно движение на водачите

 Учебният ден за учениците от V-клас на СУ „Иван Вазов” в гр. Вършец започна с лекция по безопасност на движението на тема „Остани жив! Пази живота!“. Поводът за необичайното начало е, че днешният 16 септември е обявен за Ден без загинали на пътя от Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL). Петокласниците пък са бивши доброволци по програмата „Детско полицейско управление“. Акцентът в учебната лекция бе, че отговорността за жертвите на пътя е обща и всеки трябва да прояви внимание, за да защити себе си и другите от инциденти и злополуки на пътя. След приключване на занятието 20-те доброволци, завършили обучението си през учебната 2019/2020 г., бяха наградени тържествено в двора на училището от областния управител на област Монтана г-н Росен Белчев и директора на ОДМВР Монтана ст.комисар Пламен Томов. Сред останалите официални гости на тържеството бяха зам.областният управител на област Монтана, кметът на община Вършец и директорът на ОУ „Иван Вазов“. Доброволците получиха почетни плакети и грамоти за отлично представяне и успешно завършен двугодишен курс на обучение по програма „Детско полицейско управление“.
  Учениците показаха научените умения, като участваха в практическо занятие по безопасност на движението, което се проведе на кръстовището на ул. „Цар Иван Асен II“ и ул. „Александър Стамболийски“ в курортния град. Облечени в светлоотразителни жилетки, съвместно със служители на РУ-Вършец спираха със стоп палки движещите се автомобили и раздаваха на водачите превантивни брошури, призоваващи всички участници в движението да бъдат внимателни и търпеливи, за да запазят своя живот и този на останалите хора. В края на практическото занятие всички деца тържествено обещаха, че ще разпространяват сред своите съученици и приятели научените от тях правила за безопасността на движението по пътя, за да бъдат полезни и да не допускат инциденти и злополуки на пътя.

На територията на ОДМВР Монтана през учебните 2018/2019 г. и 2019/2020 г. работиха общо 11 Детски полицейски управления.  Програмата «Детско полицейско управление» е предвидена за изпълнение от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция” и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица в съответните населени места. Партньори в реализирането на програмата са общинските администрации и Областна администрация – Монтана. Програмата е двугодишна и предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап. Задачите й са децата, забавлявайки се,  да получават знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, с различии предизвикателства в кыци, в училище, на улицата, в планината, да изучат своите права и отговорности пред обществото, да  работят в екип, като проявяват уважение и толерантност към чуждото мнение и различните от тях.

16 сеп 2020

Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!

препоръки за деца и възрастни


ЗА УЧЕНИЦИ 

Остани жив! Пази живота!

УЧЕНИКЪТ-ПЕШЕХОДЕЦ 
 Движи се по най-безопасния и кратък маршрут от вкъщи до училище и обратно.
 Спазвай правилата за пешеходци:
 пресичай на зелено; 
 движи се по тротоара;
 използвай подлезите и надлезите за пешеходци;
 ако няма тротоар, върви по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Бъди видим! Увери се, че другите на пътя са те видели!
 Облечи светлоотразителна жилетка или постави светлоотразителни елементи на дрехите или раницата.
 Дори да закъсняваш, не нарушавай правилата за движение, за да не попаднеш в катастрофа.
 Ако се притесняваш да пресечеш опасно или натоварено кръстовище, направи това с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Ако приближава превозно средство, увери се, че водачът му те е видял и ще ти даде път. Едва тогава премини!
 С родителите си обсъди към кого може и трябва да се обърнеш за помощ. Запамети номера му в телефона си.

УЧЕНИКЪТ-ВЕЛОСИПЕДИСТ
 Заедно с родителите си провери изправността на колелото.
 Преминете заедно през най-безопасния маршрут до училище.
 Припомнете си заедно правилата за движение на велосипедистите:
 велосипедът е пътно превозно средство, а 
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до навършване на 12 години велосипедистът трябва да се движи по троатара, а на платното за движение може да управлява колело само с придружител, навършил 16 години; 
 навършилият 12 години велосипедист трябва да се движи възможно най-вдясно на платното за движение;
 велосипедистът трябва да укаже с ръка, че ще потегля, накъде ще завие или че ще спре, но задължително трябва да се увери, че не го застрашава друго превозно средство.
 Използвай винаги светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите и раницата.
 Дори да закъсняваш, не преминавай на червено на светофара, защото може да причиниш катастрофа и да пострадаш в нея.

ПОМНИ, че ако пострадаш в катастрофа или си свидетел на пътен инцидент, трябва да позвъниш на телефон 112 или на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията.

ЗА РОДИТЕЛИ

НЕ ЗАБРАВЯЙ!
Децата не са възрастни. 
Безопасността на твоето дете е най-важна. 
Детето е уязвимо, когато е само на пътя.

ДЕЦА-ПЪРВОКЛАСНИЦИ
 Преди началото на учебната година изберете заедно най-безопасния и кратък маршрут до училище.
 Заедно преминете неколкократно през маршрута.
 Завършете „урока“ с тест дали пътят е запомнен.
 В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 Непрекъснато обсъждай с детето правилата за безопасно поведение на пътя.
 Винаги бъди за пример! Не прави компромиси, когато светофарът свети червено.
 При възможност купи светлоотразителна жилетка и светлоотразителни елементи и ги закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 ПРЕДВАРИТЕЛНО уточнете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

ДЕТЕТО-ПЪТНИК
 Провери изправността и стабилността на използваната обезопасителна система за деца.
 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо и да мислиш, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг и това може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 Докато пътувате, под формата на игра определяйте правилното и неправилното  поведение на останалите участници в движението. Препоръчвай правилното поведение. 
 Бъди за пример! Не прави компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

ДЕТЕТО САМÒ НА ПЪТЯ
 Припомнете си заедно най-безопасния и кратък маршрут от вкъщи до училище/спортната зала/клуба по интереси и обратно.
 Припомнете си заедно правилата за движение на пешеходците:
 Винаги се пресича на зелено, но само ако детето е сигурно, че му е даден път от водачите на превозни средства. 
 За движение пешеходците винаги трябва да използват тротоара, подлезите и надлезите за пешеходци. 
 При движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 Настоявай, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя, за да не стане жертва на катастрофа.
 Посъветвай детето си на натоварено кръстовище да пресича с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва детето да се обърне за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

ДЕТЕТО-ВЕЛОСИПЕДИСТ 

ЗАЕДНО
 Проверете техническата изправност на колелото.
 Проверете остава ли в сила най-безопасният маршрут до училище.
 Преговорете основните правила за движение на велосипедистите:
 велосипедът е пътно превозно средство, а 
 велосипедистът е водач и за него важат правилата за движение за превозните средства;
 до навършване на 12 години велосипедистите трябва да се движат по тротоара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години; 
 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да потеглят, предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти, и последиците от тях.
 Препоръчай детето винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите и ученическата раница.

НАПОМНЯЙ на детето, че при пътен инцидент трябва незабавно да подаде сигнал на телефон 112 или да ти позвъни, за да подадеш сигнала ти.

 
ЗА ВОДАЧИ

ВАЖНО!
Децата са част от движението на пътя и все още се учат да се пазят сами.

ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
Винаги спазвай забраните и ограниченията, за да предпазиш себе си и останалите от пътен инцидент.
Винаги  бъди в готовност да спреш. Децата се движат на групи, но често някое от тях изостава, после бърза да настигне другите и забравя, че е на пътя, а там има други правила.  
Никога не забравяй, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
Никога не спирай върху или непосредствено преди пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от катастрофа. 

ПРЕМИНАВАНЕ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧИЛИЩЕ
Винаги се движи с по-ниска скорост от разрешената. Децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
Винаги бъди в готовност да спреш. Децата внезапно променят решенията си и изненадващо сменят посоката си на движение тичешком. В тези ситуации те не помнят и не спазват правилата за безопасно поведение.  
Винаги давай предимство на децата, които пресичат на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.    
Винаги бъди толерантен към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да подадат сигнал с ръка.

При НУЖДА ОТ ПОМОЩ на пътя подай сигнал на тел. 112!

15 сеп 2020

В ход е двумесечна полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”

Настоящата седмица – 14.09. - 20.09.2019 г., е обявена за Седмица за превенция на детската пътна безопасност

  Както всяка година, така и тази, служителите на ОДМВР Монтана са осъществили множество превантивни мероприятия с цел намаляване на предпоставките за пътно-транспортни произшествия с деца при старта на новата учебна година.
  От началото на месец септември до края на октомври в цялата страна се провежда традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. Съгласно планираните мероприятия в дните преди 15 септември е направен оглед на пътните участъци около учебните заведения – проверени са пешеходните пътеки, тяхното осветление и изграждането им съгласно нормативните изисквания. Проверена е сигнализацията с пътни знаци и маркировка, уличното осветление, предпазните огради на детските градини и училищата и пешеходните ограждения /парапети/ от висок или нисък тип, които не позволяват пресичането на уличните платна на нерегламентираните места. Направен е оглед и на обезопасеността на входовете на всички детски градини и училища. Изготвени са предписания до общините стопани за отстраняване на установени нередности. Служителите на охранителна полиция са извършили охранителни проверки на сградите на детските градини и училищата, като при констатирани пропуски в охраната и пропускателния режим са изпратени уведомителни писма до РУО.
  За осигуряване на пътната безопасност на подрастващите и  недопускане на нарушения на обществения ред със старта на новата учебната година в районите на учебните заведения ще има засилено полицейско присъствие. По съгласувани с РУО Монтана графици през учебната година са планирани беседи на пътните полицаи с учениците и техните родители за правилата за безопасност на пътя. В  учебните заведения са разпространени брошури с адресите и телефоните за връзка с инспекторите от Детска педагогическа стая, както и плакати и брошури със съвети за пътна безопасност към родителите и учениците. Планирани са системни проверки в питейни и увеселителни заведения, при които ще се контролира спазването на Закона за закрила на детето. Контролът ще се извършва и в търговски обекти в близост до детски градини и училища  с цел недопускане продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни. Полицейски наряди следят и за недопускане разпространението на наркотични вещества в районите на учебните заведения. 
  От Пътна полиция напомнят още, че настоящата седмица – 14.09. - 20.09.2020 г., е обявена за Седмица за превенция на детската пътна безопасност, която ще е под наслов „Остани жив! Пази живота!”. През седмицата служителите на Пътна полиция ще извършват засилени проверки и специализирани полицейски операции за максимално ограничение на пътните инциденти с участието на деца.  На територията на ОДМВР  Монтана през периода 01.01.2020 г. – 14.09.2020 г. са настъпили 6 ПТП, при които са ранени 6 деца, 5 от които са били пътници в леки автомобили, а 1 е управлявало тротинетка.
 
На 16 септември ще бъде отбелязан Денят без загинали на пътя. Инициативата е част от Дните на безопасността на пътя (ROADPOL SAFETY DAYS) на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL). Тази година акцентът ще е поставен върху разсейването, което за редица страни в Европа вече е сред водещите причини за възникване на тежки пътнотранспортни инциденти.
Пътно-транспортна обстановка в област Монтана
 От началото на годината до момента /14.09.2020 г./  на територията на област Монтана са настъпили 82 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 11 граждани, а 104 са ранени. Цифрите сочат значителен спад на пътнотранспортния травматизъм в областта в сравнение със същия период на предходната година – 40 тежки ПТП по-малко, 2 убити по-малко и 52 ранени по-малко През този период на 2019 г. тежките катастрофи са били 122, убитите 13, ранените 156.
 По вид при тежките ПТП преобладават сблъсъците между МПС – 28 тежки катастрофи, с 3-ма убити  47 ранени, както и блъскане на пешеходец – 12 тежки ПТП, с 2-ма убити и 13 ранени пешеходци. 50% от настъпилите тежки ПТП в областта са по вина на водачите, отчитат от Пътна полиция. 
В населените местта в региона са регистрирани 48 тежки катастрофи, с 2-ма убити и 55 ранени граждани, в извън населените места – 34 тежки ПТП, с 9 убити и 49 ранени. Повечето тежки катастрофи в областта са станали по двата второкласлани пътя в региона – II -11 и II-81 – 17 тежки ПТП, с 5 убити и 29 ранени. По първокласния път Е 79 тежките ПТП са 2, с 2-ма ранени граждани.

14 сеп 2020