МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Септемврийци

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

младши полицейски инспектор Венелин Божинов ЦветановОбслужван район:

с. Септемврийци и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Септемврийци,  ул. "Свобода" № 77
Понеделник от 09.00ч. до 11.00ч.
Приемно време: Петък от 09.00ч. до 11.00ч.
Телефони за връзка: 09740 / 227
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112