МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Ботево

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

 

младши полицейски инспектор Златко Иванов Макензиев
Обслужван район:с. Ботево и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Ботево, ул. "Първа" № 16
Приемно време: Вторник от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 09746 / 275
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112