МВР

ОД Монтана

 

                                                      Административно обслужване


Харта на клиента 
Вътрешни правила 
Административни услуги
•Издаване на лична карта на български граждани 
•Издаване на паспорт на български граждани
Издаване на СУМПС   
Издаване на документи удостоверяващи събития и факти, свързани с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация
Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена закрила от Република България
Описания на дейности по предоставяне на административни услуги
Description of the procedure for the provision of the administrative services
Най-често срещани въпроси и отговори
Административни санкции
Принудителни административни мерки по ЗБЛД, налагани от МВР
Административни нарушения и наказания по ЗБЛД


•Образци и формуляри
•Други