МВР

ОД Монтана

 

Административното обслужване на физически и юридически лица от структурните звена на РДПБЗН Монтана в областта се осъществява на следните адреси
РДПБЗН и РСПБЗН Монтана - гр. Монтана, п.к. 3 400, ул. „Искър” № 24; e-mail: [email protected]; тел. 096/ 396 221
РСПБЗН Лом - гр. Лом, п.к. 3 600, ул. „Христо Ботев“ № 9; e-mail: [email protected]; тел: 0971/ 66 304
РСПБЗН Берковица - гр. Берковица, п.к. 3 500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2; e-mail: [email protected]; тел: 0953/ 80 160
Работно време - от понеделник до петък от 08,30 до 17,30 часа, без прекъсване.

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица

Administrative services

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предявени от РДПБЗН - Монтана през 2019 г.

Данни за банкова сметка на Регионална Дирекция ПБЗН Монтана

Заявление за достъп до обществена информация

Административни услуги на ГД ПБЗН