МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Ежедневен трафик на ГКПП

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към  13 часа на 24.04.2018 г.
 
На българо-сръбската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На българо-македонската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.
На българо-гръцката граница на ГКПП Кулата трафикът е интензивен  за товарни автомобили на вход и изход.
На българо-турската граница на ГКПП Капитан Андреево и на ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На българо-румънската граница трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.


 
On 04/24/2018 at 1 p.m  the traffic at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Serbia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Greece at BCP Kulata the traffic is intensive  for trucks on entry and exit.
On the border with Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is normal at all border crossing points.