МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Обща информация за Възложителя

 

Главна Дирекция "Гранична полиция" - МВР

   Адрес:  София 1202, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 46,

   тел: 02 983 18 65

   факс: 02 988 58 67

   e-mail: [email protected]