МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Нормативни документи

                   Следния адрес във връзка с online анкета на Центъра за  изследване на демокрацията е достъпен само чрез Интернет:  http://vrsurveys.com/index.php?sid=23352