МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман

 

РДГП - Драгоман отговаря за осъществяване граничния  контрол на българо - сръбската  граница (външна граница на ЕС) с обща дължина 364 км, от които 337 км сухоземен участък и 27 км речен участък.

            Териториалните звена на РДГП - Драгоман отговарящи за осъществяване на граничния контрол и граничното наблюдение са:

- ГПУ /Гранично полицейско управление/ 01 ст. Брегово е създадено със заповед на Министъра на вътрешните работи рег.№ 1010/02.05.2007г. и от 01.06.2007г. преминава в структурата на Регионална дирекция “Гранична полиция”-Драгоман /РДГП-Драгоман/. Като структурно звено на РДГП-Драгоман, ГПУ-Брегово охранява участък от държавната граница /ДГ/ на Р. България с Р. Сърбия /външна граница на ЕС/ с обща дължина 92.339 км. /от гранична пирамида /ГП/ № 1 - устието на р.Тимок до ГП № 179 - землището на с.Подгоре, община Макреш/. От общата дължина – 74.939 км. са сухоземен участък и 17.400 км. речен участък по р.Тимок. Зоната за отговорност на ГПУ-Брегово включва и гранична зона /територия с дълбочина 15 км., измервана от линията на ДГ/. Площта на обслужваната от ГПУ-Брегово територия е 5560.17 км2.

Структурни звена на ГПУ – Брегово са ГКПП – Брегово и Връшка Чука. 

ГКПП-Брегово е шосеен граничен пункт II степен с регионално значение за Р. България. Разположен е на границата с Р. Сърбия, която се явява външна граница на ЕС на 25 км от  гр. Видин.

Пункта се намира на второстепенен път IІ-12, който се включва в международен път Е-79.

ГКПП-Връшка чука е шосеен граничен пункт II степен с регионално значение за Р. България. Разположен е на границата с Р Сърбия, която се явява външна граница на ЕС на 47 км. от гр. Видин.

            - ГПУ 02 ст. Белоградчик обхваща част от северозападния дял на Стара планина. В зоната за отговорност преминава международният път Е-79, а също така и пътят от ГКПП-Връшка Чука с активен пътникопоток от Р. Сърбия за вътрешността на страната.

От началото на 2003г. ГПУ-Белоградчик преминава на пряко подчинение към РГС-Драгоман. Зоната за отговорност на ГПУ-Белоградчик е с дължина 54 618 м. Районът на участъка обхваща част от северозападния дял на Стара планина - от 500 м. южно от връх “Бабин нос” до “Ломски дял”.

- ГПУ 02 ст. Чипровци е създаден през 2000г., като обхваща зоната за отговорност на бившите гранични застави в с. Дълги Дел, с. Дива Слатина, гр. Чипровци и с. Мартиново от състава на Видинския граничен отряд.

ГПУ-Чипровци охранява участък от държавната граница с Република Сърбия с обща дължина 38.310 км.

            - ГПУ 01 ст. Калотина охранява участък от държавната граница с дължина от 27,821 км., от които сухоземна 18,938 км. и речна 8,883 км.

            През 2005 г. беше изградена и въведена в експлоатация “далечна“ УКВ радиомрежа, покриваща 100 % от зоната за отговорност на участъка и осигуряваща радиовръзка между оперативно-дежурната част на ГПУ с РГС, съседните ГПУ и всички ГПН.

            Структурно звено на ГПУ - Калотина е ГКПП – Калотина.

            ГКПП-Калотина се намира на пътя, свързващ Европа с Азия. Самият път съществува от римско време и по всяка вероятност оттогава съществува и пунктът.

            Пунктът е разположен на международен път Е-80, основна пътна артерия от европейски коридор № 10 и ж.п. преход Истанбул-София-Белград-Мюнхен.

- ГПУ 02 ст. Трън охранява участък от държавната граница с Р. Сърбия от 396 до 316 гранична пирамида с обща дължина от 62,087 км., от които 1,640 км. по коритото на р. Ябланица.

            В зоната за отговорност на участъка се намира и ГКПП- Стрезимировци. Пунктът е основан през месец декември 1968 г. Същият се намира на 100 км. от гр. София и отстои на 50 км. от сръбския град Сурдулица. Чрез него се осъществява най-пряка връзка с Южна Сърбия, по международен път № 63.

            - ГПУ 02 ст. Олтоманци охранява участък от българо-сръбската граница в най-южната й част с дължина от 66 км. от 456 ГП до 396 ГП от с. Жеравино до с. Шипковица. Участъкът е разположен на международния път Кюстендил-Босилеград на 28 км. северозападно от гр. Кюстендил и 2 км. югоизточно от ГКПП-Олтоманци по поречието на река Драговищица, десен приток на река Струма.

            Структурно звено на ГПУ - Олтоманци е ГКПП – Олтоманци.

            ГКПП-Олтоманци е открит на 04.07.1968г. по взаимно споразумение между правителствата на Р. България и Р. Сърбия. Пунктът се намира на около 13 км. от гр. Босилеград /източно, на около 30 км. от гр. Кюстендил /северозападно/ и на около 2,5 км. от ГПУ-Олтоманци. Той свързва районите на гр. Кюстендил /РБ/ и гр. Босилеград /РС/, чрез международния път Кюстендил-Босилеград и най-кратката транспортна връзка между Р Сърбия и Р Гърция през Р България.