МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Регионална дирекция "Гранична полиция" - Русе

 

Регионалната дирекция “Гранична полиция” – Русе отговаря за граничния контрол по цялата граница между Р България и Румъния. Българо-румънската граница е с обща дължина 611 км, започваща от устието на река Тимок и завършваща на Черноморския бряг. Речният участък е с дължина 472 км, започва от устието на река Тимок р.км 845,650 и завършва на р.км. 374,100 гр. Силистра. Сухоземният участък е с обща дължина от 139 км започва от гр. Силистра и завършва на брега на Черно море.

Във физическо-географски план зоната за отговорност включва части на Дунавската и Добруджанската равнини, административно организирани в 8 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич.

Към щата на дирекцията функционира и Румъно-български контактен център за полицейско и митническо сътрудничество – разположено на територията на ГКПП  Гюргево.

В структурата на дирекцията са обособени 8 териториални звена – седем Гранично полицейски управления  и База гранично полицейски кораби Видин: 

- ГПУ Видин – отговаря за граничния контрол на 132 км от речната държавна граница. В зоната за отговорност на ГПУ са обособени две ГКПП - Видин с подпунктове ферибот, товарно пристанище и речна гара и ГКПП Лом товарно пристанище.

- ГПУ Козлодуй - отговаря за граничния контрол на 62 км от речната държавна граница. В зоната за отговорност на ГПУ е обособено ГКПП  ферибот Оряхово.

- ГПУ Сомовит - отговаря за граничния контрол на 66 км от речната държавна граница. В зоната за отговорност на ГПУ е обособено ГКПП Сомовит-Никопол с подпунктове: товарно пристанище Сомовит и ферибот Никопол;

- ГПУ Свищов - отговаря за граничния контрол на 45 км от речната държавна граница. В зоната за отговорност на ГПУ е обособено ГКПП Свищов с подпунктове: товарни пристанища Свищов и Свилоза и ферибот Свищов;

- ГПУ Русе отговаря за граничния контрол на 87 км от речната държавна граница. В зоната за отговорност на ГПУ е обособено ГКПП Русе с подпунктове: Дунав мост, централна ЖП гара, гара разпределителна, пристанище и ферибот;

- ГПУ Силистра - отговаря за граничния контрол на 123 км от държавна граница, от които 77 речна и 46 сухоземна. В зоната за отговорност на ГПУ са обособени две ГКПП Тутракан и Силистра с подпунктове:шосе, речна гара, яхтено пристанище и ферибот;

- ГПУ Генерал Тошево - отговаря за граничния контрол на 92 км от държавна граница. В зоната за отговорност на ГПУ са обособени 2 ГКПП Кардам - Негру Вода и  Вама  Веке - Дуранкулак

База гранично полицейски кораби Видин– отговаря за граничното наблюдение в българската част на река Дунав с обща дължина от  472 км.