МВР

ОД Монтана

 

сектор "Криминална полиция"

Предотвратява, разкрива и участва в разследване на престъпления по линии:
- престъпления против личността
- грабежи
- детска престъпност
- наркотици
- издирване
- престъпления против собствеността
- престъпления, свързани с МПС
- престъпления, свързани с културно-историческите ценности