МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Бъзовец

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

младши полицейски инспектор Венелин Божинов Цветанов
Обслужван район:с. Бъзовец и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Бъзовец, ул. Септемврийска" № 8
Приемно време: Вторник от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Петък от 11.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка: 09740 / 452
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел. 112