МВР

ОД Монтана

 

Началник РС "ПБЗН" - гр. Берковица

 
 Гл. инспектор Цветан Димитров
 Роден на 16.08.1969 г. в гр. Монтана
 1995 г. - завършил е ВИПОНД-МВР гр. София през 1995 г., магистър от факултет „Противопожарна охрана” с квалификация „Инженер по ПП техника и безопасност” и „Строителен инженер по ВиК”
 26.09.1995 г. - назначен в „Пожарогасене” към Районна служба за противопожарна охрана – Монтана
 Професионалната му кариера преминава в група „Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” на РС ПБЗН Монтана
 2011 г. - група „Оперативен център” в сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” към РДПБЗН Монтана. 
 16.10.2015 г. - ВПД началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Берковица

Приемен ден: вторник от 14,00 ч. - 16,00 ч.
E-mail: [email protected]