МВР

ОД Монтана

 

община Вълчедръм - с. Черни връх

гр. Вълчедръм, с.Ботево, с.Бъзовец, с.Горни Цибър, с.Долни Цибър, с.Златия, с.Игнатово, с.Мокреш, с.Разград, с.Септемврийци, с.Черни връх

                                         
                                    dobromir_chernev     полицейски инспектор
 
  Д
обромир Георгиев ЧерневОбслужван район:с. Черни връх и прилежащото землище
Адрес на приемната: с. Черни връх, ул. " Първа" № 21
Приемно време: Понеделник от 09.00ч. до 11.00ч.
Четвъртък от 09.00ч. до 11.00ч.
Телефони за връзка: 09749 / 260
с РУ Лом: 0971 / 66 225
и тел.112