МВР

ОД Габрово

 

ГАБРОВО
І-ви район

1-ви микрорайон с граници: от моста над р. Янтра североизточно от магазин Кауфланд, ул. “Хр. Ботев“ – нечетни номера, кръговото кръстовище пред ж.п.гара – Габрово, района на ж.п. гара – Габрово до границата с магазин „Лидъл“ на ул.“В. Неделчев“,  Землище на Община Трявна, западната част на ж.п. гара – Габрово, линията по посока “Подем” АД и Плодохранилище, надлез на кв. „Трендафил“ и граници на кметство Мичковци, включително и пречиствателна станция за отпадни води “ВиК”. Включва ул. „Христо Ботев“, ул. „Орловска“, ул.“Ген. Николов“, ул. „Батак“, ул.“Индустриална“, част от к-с „Христо Ботев“ и кв. „Стефановци“
Обслужва се от ПИ Мирослав Христов, тел. 066/826514
Приемно помещение: ул. Антим І-ви № 3, тел. 066/806249
понеделник 09:00 - 10:00 часа
вторник 16:30 - 17:30 часа
сряда 10:00 - 11:30 часа
четвъртък 09:00 - 10:00 часа
петък 16:30 - 17:30 часа

2-ри микрорайон включва:
- кметско наместничество с. Кметовци и селата: Беломъжи, Болтата, Вълков дол, Влаховци, Калчовци, Радешковци, Семерджии, Съботковци, Харачери, Цветковци, Черневци, Трапесковци и Боженците;
- кметско наместничество с. Донино и селата: Ангелов, Иванковци, Орловци, Балиновци, Брънеци, Копчелии, Овощарци и Спасовци.
Обслужва се от МлПИ Делян Димитров тел. 066/826386
Приемни помещения:
с. Кметовци: 067193/260 понеделник  13:30 - 14:15 часа
с. Донино: тел. 06710/2210 понеделник 14:30 - 15:15 часа 

3-ти микрорайон включва:
- кметско наместничество с. Лесичарка и селата Драгомани, Иглика, Карали, Костенковци, Стойчовци, Колишовци, Раховци, Тодорчета и Велковци;
- кметско наместничество с. Мичковци и селата: Джумрии, Междени, Попари, Старилковци, Узуни и Ставраци.
Обслужва се от МлПИ Делян Димитров тел. 066/826386
Приемни помещения:
с. Лесичарка: 06717/271 понеделник 15:30 - 16:15 часа
с. Мичковци: 06710/2224  понеделник 16:30 -17:15 часа
 

ІІ-ри район
Включва ул. “Градище” включително, ул. “Априловска” до № 4, част от парк “Градище”, Десния бряг на р. Янтра, от ул. „Априловска“ до ул. “Орловска” № 148.
Обслужва се от МлПИ Румен Иванов, тел: 066/826514
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 129, тел. 066/806434
понеделник 09:00 – 10:00 часа
вторник 16:30 - 17:30 часа
сряда 10:00 - 11:30 часа
четвъртък 09:00 - 10:00 часа
петък 16:30 – 17:30 часа

ІІІ-ти район

Включва ул. “Априловска”до № 3, ул. “Роза”, част от парк “Градище”, Десния бряг на р. Янтра, включително ул. “Петко Денев” – бивш завод „КДН” АД
Обслужва се от МлПИ Алберт Михайлов, тел:066/826578
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 50, тел. 066/826578
понеделник 09:00 - 10:00 часа
вторник 16:30 - 17:30 часа
сряда 09:00 - 10:00 часа
четвъртък 09:00 - 10:00 часа
петък 16:30 - 17:30 часа

ІV-ти район

1-ви микрорайон включва кварталите: „Бичкиня”, „Пройновци”, „Кряковци”, „Беленци”, „Болта”, „Любово“ 1 и 2, „Негенци”, „Йовчевци” и „Илевци”.
Обслужва се от ПИ Николай Стоянов, тел: 066/826546
Приемно помещение: бул. “Столетов“ № 135, тел. 066/806188
понеделник 16:30 - 17:30 часа
вторник 09:00 - 10:00 часа
сряда 09:00 - 10:00 часа
четвъртък 16:30 - 17:30 часа
петък 16:30 - 17:30 часа

2-ри микрорайон включва:
- кметско наместничество Жълтеш и обслужва селата: Жълтеш, Драганчетата, Торбалъжите, Ясени и Източник;
- кметско наместничество Борики и обслужва селата: Борики, Стойковци, Стефаново и Малини
- кметско наместничество Балани и обслужва селата: Балани, Тодоровци, Богданчовци, Костадините, Фърговци и Генчевци.
Обслужва се от МпПИ Атанас Атанасов, тел. 066/826546
Приемни помещения:
с. Жълтеш: 06716/210 вторник 10:15-11:00 часа
с. Балани: 066/803-735 четвъртък 13:30 -14:15 часа
с. Борики: 066/804218 вторник 11:15 - 12:00 часа

3-ти микрорайон включва следните квартали: кв.”Етър”, кв.”Водици”, кв.”Нова махала”, кв.”Шумели”, кв.”Ябълка” и кметско наместничество с.Чарково, което обслужва селата: Чарково, Поток, Езерото, Бойчета и Червена локва.
Обслужва се от: Мл.ПИ Атанас Атанасов
Приемни помещения:
кв. „Етър“: 066/804281 четвъртък 14:30 - 15:15 часа
с. Чарково: 066/803770 четвъртък 15:30 - 16:15 часа

V-ти район

1-ви микрорайон включва: поречието на река “Янтра” от “Шиваров мост" на булевард “Априлов” (нечетни номера от 53 до 61), ДКЦ-1 и “Киселчова могила”, м. “Крачана”, “Равна гора” и резерват “Льга”,   нечетните номера на ул. “Дончо Пашов”, стадион “Христо Ботев”, ул. “Баба Зара” и кв. “Бакойци”, ЦГЧ - кв. “Маркотея”, кв. “Дядо Дянко”, кв. “Горно и Долно Бакойци ”, кв. “Хаджи Цонев мост”, кв. “Лисец“.
Обслужва се от: ПИ Планимир Николов, тел: 066/826290
Приемно помещение:
бул. “Вапцаров“ № 21, тел. 066/820241/ул. „Орловска“ № 50 до извършване на ремонт на основната приемна
понеделник 09:00 - 10:00 часа
вторник 16:30 - 17:30 часа
сряда 09:00 - 10:00 часа
четвъртък 09:00 - 10:00 часа
петък 16:30 - 17:30 часа

2-ри микрорайон включва: „Киселчова могила”, м. ”Крачана”, Равна гора и резерват „Лъгът“, кв. ”Бакойци”, връх „Малуша”, м. ”Шадраваните”, хижа ”Узана” и м. ”Корита”.
Района включва: кв. ”Лисец”, кв. ”Недевци”, кв. ”Лютаци”, кв. ”Радецки”, кметско наместничество Зелено дърво, с. Малуша, Стомонеци, Малуша, Баевци, Горнова могила, Чукили, Руйчевци и м. Тодорчетата, м. „Узана“
Обслужва се от: ПИ Планимир Николов
Приемни помещения:
с. Зелено дърво вторник 10:30 - 11:30 часа
местност „Узана“ (Общински информационен център) при възникнала необходимост в почивни и празнични дни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приемната в м. „Узана“ е обособена в посетителския информационен център на Община Габрово и функционира през месеците декември, януари и февруари!

VІ-ти район

1-ви микрорайон включва: кв. „Боровото“, кв. „Сирмани“ и граничи със седми район по ул. ”Македония” и ул. ”Райчо Каролев”. По река Янтра граничи с трети район и пети район, бул. „Априлов“, ул. “Никола Войновски“, ул. “Св. св. Кирил и Методий“
Обслужва се от: ПИ Иван Ганев, тел: 066/826578
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 50, тел. 066/826578
понеделник 09:00 – 10:00 часа
вторник 16:30 – 17:30 часа
сряда 09:00 – 10:00 часа
четвъртък 09:00 – 10:00 часа
петък 16:30 – 17:30 часа

2-ри микрорайон включва
с. Дебел дял, с. Врабци и туристически комплекс „Люляците”. На север граничи със селската част на девети район в посока гр.Севлиево
Обслужва се от: ПИ Иван Ганев, тел: 066/826578
Приемно помещение: с. Дебел дял, 06712/2520 вторник 14:45 – 15:30 часа

3-ти микрорайон включва: кв. „Гачевци“, с. Трънито, с. Бойновци, с. Мечковица, с. Пъртевци, с. Геновци, с. Чехлевци.  На юг граничи с 5-ти район, като границата минава през землището на с. Мечковица.
Обслужва се от: ПИ Иван Ганев, тел: 066/826578
Приемно помещение: кв. Гачевци, тел. 066/807439  вторник 13:30 - 14:30 часа

VІІ-ми район включва: бул. “Ст. Караджа” (нечетни номера до № 113), ул.“Д-р Н.Василиади“ (четни номера – от кръстовището с бул. “Ст. Караджа“ до моста над р. Янтра, югозападно от СЗ “Орловец“ – Габрово),  ул. “Райчо Каролев” (четни номера), левия бряг на р. Янтра от Горнокрайския мост до моста над р. Янтра, югозападно от СЗ “Орловец“ – Габрово,  ул. “Чардафон”, парк “Баждар”, ТУ Учебен корпус, вилна зона „Шенини“
Обслужва се от: МлПИ Николай Миланов, тел: 066/826290
Приемно помещение: ул. “Орловска“ № 50
понеделник 09:00-10:00 часа
вторник 16:30-17:30 часа
сряда 09:00-10:00 часа
четвъртък 09:00-10:00 часа
петък 16:30-17:30 часа
VІІІ-ми район

1-ви микрорайон включва: кв. „Гарата“, кв. „Войново“, кв. „Голо Бърдо“ от градската част, ведно със северозападната промишлена зона с граници бул. „Могильов“, ул. „Зелена ливада“ ул. „Д-р Заменхов“, ул. “Христо Ботев“, ул. „Брянска“, бул. „Стефан Караджа“. Включва и селата Думници, Рязковци и Гайтани.
Обслужва се от: ПИ Климент Пенчев,  тел: 066/826531
Приемни помещения: ул. „Орловска“ № 50
понеделник 09:00-10:00 часа
вторник 16:30-17:30 часа
сряда 09:00-10:00 часа
четвъртък 09:00-10:00 часа
петък 16:30-17:30 часа
с. Думници вторник 10:30-11:30 часа

2-ри микрорайон включва: територията между „Витата Стена” и Гъбенските възвишения. Граничи с шести, седми, десети и трети микрорайони. Включва с. Поповци, с. Гледаци, с. Прахали, с. Мрахори, с. Пецевци, с. Дивеци, с. Чавеи, с. Рачевци, с. Янковци, с. Гергини, с. Николчовци, с. Гарван, с. Пейовци, с. Златевци, с. Лоза, с. Петровци, с. Милковци и с. Армени.
Обслужва се от: МлПИ Ивайло Андреев,  тел: 066/826581
Приемни помещения:
с. Поповци: 06714/22-10 петък 13:05-14:40 часа
с. Гергини: 06714/24-10 петък 14:45-14:15 часа
с. Златевци: 06714/2310 петък 14:30-15:15:00 часа
с. Армени: 06713/2310 петък 15:10-15:40 часа

3-ти микрорайон включва: територията между „Витата Стена” на североизток и Гъбенските възвишения на югозапад от гр. Габрово. Граничи с втори микрорайон  и община  Севлиево. Включва с. Гъбене, с. Камещица, с. Музга, с. Враниловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Михайлово, с. Борското, с. Смиловци, с. Яворец, с. Драгановци, с. Драгиевци и с. Новаковци.
Обслужва се от: МлПИ Ивайло Андреев,  тел: 066/826581
Приемни помещения:
с. Яворец тел. 067392/210 сряда 16:00-17:00 часа
с. Драгановци: 06718/210 петък 16:20-17:10 часа
с. Гъбене: 06712/22-10 сряда 14:30-15:00 часа
с. Враниловци: 06713/22-10  сряда 13:10-13:40 часа
с. Райновци: сряда 13:45-14:15 часа
с. Музга: сряда 15:05-15:40 часа
с. Новаковци: петък 154:45-16:15 часа

ІХ-ти район включва: кв. „Русевци“, ул. “Найден Геров” (нечетни номера), ул. “Зелена ливада” (четни номера), Гробищен парк, бул. “Могильов” до № 59 и ул. “Златна нива” до № 24, ул. “Свищовска” (нечетни номера до Търговска база), местността “Кашевото”, ул. “Младост”, ул. “Вишеград”, ул. “Боженци” ул.“Напредък, ул.“Прохлада, ул.“Младост“.
Обслужва се от: МлПИ Петър Петров, тел: 066/826583
Приемно помещение:
ул. “Свищовска“ № 75, тел. 066/800143
понеделник 09:00-10:00 часа
вторник 16:30-17:30 часа
сряда 10:00-11:30 часа
четвъртък 16:30-17:30 часа
петък 16:30-17:30 часа

Х-ти район

1-ви микрорайон включва: кв.“Трендафил“-1 , кв. „Трендафил“-2,  кв. “Русевци“ –  ул. „Найден Геров“, ул.“Свищовска“ (четни номера), ул. “Лазурна“, ул. “Д-р Тота Венкова“, ул. “Никола Рязков“, ул. “Венец“,  ул. “Люлякова градина“,  ул. “Брегалница“, ул. “Селимица“.
Обслужва се от: ПИ Пламен Данков,  тел: 066/826515
Приемно помещение:
ул. “Свищовска“ № 75, тел. 066/800143
понеделник 09:00-10:00 часа
вторник 16:30-17:30 часа
сряда 10:00-11:30 часа
четвъртък 09:00-10:00 часа
петък 16:30-17:30 часа

2-ри микрорайон включва селата: с. Гръблевци, с. Иванили, с. Сулари, с. Бобевци, с. Банковци, с. Шарани, с. Бикрий, с. Седянковци, с. Ветрово, с. Свинарски дол, с. Читаковци, с. Гайкини, с. Бялково, с. Козирог, с. Сейковци, с. Шипчени, с. Рендевци, с. Парчевци, с. Спанци, с. Здравковец, с. Живко и с. Влайчовци.
Обслужва се от: МлПИ Иван Христов, тел: 066/826515
Приемни помещения:
Козирог: 06711/210 вторник 13:30-14:15 часа
Здравковец: 06711/320 вторник 14:30-15:00 часа
Гръблевци: 067194/323 вторник 15:15-15:45 часа