МВР

ОД Габрово

 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Дряново

 

Началник: гл. инспектор Ивайло Георгиев

 

Приемен ден на Началника на РСПБЗН: понеделник от 09:00 ч. до 12:00 ч.

При отсъствието му, приемът се извършва от служител, определен със заповед за негов заместник.

В случай, когато гражданите са от други населени места, приемането им става, при възможност, в деня на явяването им, в рамките на работното време.

 

Телефон: 0676/7-20-22

Адрес: гр. Дряново, пощ. код: 5370, ул. "Рачо Стоянов" № 15

Електронна поща: [email protected]