МВР

ОД Перник

 

Районна служба "ПБЗН" - Перник, работно време: понеделник - петък 08, 30 - 17, 30 ч.

 

РСПБЗН Перник се намира на адрес-гр. Перник, ул.”Граово”, № 1А, тел. за връзка:
Диспечер – градски телефон - 076/ 60-27-27, Началник РСПБЗН – 076/ 67-67-88 e-mail: [email protected]
Град Перник се намира в югозападната част на България, разположен в Пернишката котловина с надморска височина между 700 и 850 м. Общата площ на града е 28 862 дка, с население 93 424 жители. Населението на общината е 111 799 жители.
Градът е стопански, културен и административен център на общината с два града и 22 села с обща площ 461,1кв. км., което надвишава средната площ за община в България – 427 кв. км. Горският фонд на общината е 25 000 дка.
В икономиката на града са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля има черната металургия (Стомана индъстри), производството на електро- и топлоенергия (“Топлофикация Перник”), машиностроителна и металообработботваща промишленост (”ЗГММ”, “Минералмаш”), електротехника (”Инкомс- токоизправители”), въгледобив и др. нараства делът на леката промишленост (предимно шивашка), търговията и услугите.
През територията преминават два международни пътя: Е-79 и главен път І-6, също така преминава и международен железопътен  за Гърция.
Приемно време на началника: всяка сряда от 10,00 до 12,00 ч.