МВР

ОД Перник

 

Районна служба "ПБЗН" - Брезник, работно време: Понеделник - Петък 08, 30-17, 30 ч.

РУПБЗН Брезник се намира на адрес-гр. Брезник, ул.”Георги Бунджулов”, № 4
тел. за връзка : 07751/38 73, e-mail: [email protected]
Община Брезник се състои от 34 села с обща територия от 404 кв.км. със средна надморска височина от 750 м. и население около 7 500 жители.
Основните структороопределящи отрасли на икономиката в общината са селско, горско стопанство, машиностроене и лека промишленост. Горският фонд заема 29 % от площта на общината с общо 120 580 дка.
През Брезнишка община преминава главен път София - ГКПП Стрезимировци.  
Приемен ден началник - всяка сряда от 10,00 до 12,00 ч.