МВР

ОД Перник

 

Районна служба "ПБЗН" - Трън, работно време: понеделник-петък 08,30-17,30 ч.

РУПБЗН Трън се намира на адрес-гр. Трън, ул.”Мосаловска”, № 1
тел. за връзка: 07731/21 60, e-mail: [email protected]
Град Трън се намира в област Перник със средна надморска височина от 685 м., разположен е на двата бряга на р. Ерма, в близост с границата ни с Р. Сърбия и до градовете Брезник и Драгоман. Градът е административен център на община Трън.
Община Трън се състои от 51 населени места, с обща територия от 600 кв.км. и население около 5635  жители.
Преобладаващата част от територията на общината е заета от гори – 345 770 дка., а останалата част от охраняваната територия извън горския фонд са пасбища и селскостопански масиви.
Приемен ден на началника - всяка сряда от 10,00 до 12,00 ч.