МВР

ОД Плевен

 

РУ - Долна Митрополия

Район на действие:
РУ – Долна Митрополия част от територията на Община – Долна Митрополия, обхващаща гр.Долна Митрополия и 7 села с прилежащите им землища: с.Горна Митрополия, с.Победа, с.Биволаре, с.Подем, с.Рибен, с.Божурица и с.Комарево
ПУ – Тръстеник: част от територията на Община – Долна Митрополия, обхващаща гр.Тръстеник и 6 села с прилежащите им землища: с.Славовица, с.Ореховица, с.Брегаре, с.Ставерци, с.Крушовене и с.Байкал.

Адрес и телефон:
РУ – Долна Митрополия: гр. Долна Митрополия, ул. “Трети март” № 29; тел. 065522456,
ел.поща: [email protected]

ПУ – Тръстеник: гр.Тръстеник, пл. “България” № 1; тел. 06551/2211

Началник
Младен Василев
приемен ден: сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр.Долна Митрополия – в сградата на Община – Долна Митрополия, ет.3; тел.06552/2580; понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Горна Митрополия – в Кметството; тел.06556/240; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
приемна в с.Победа – в Кметството; тел.06511/230; понеделник 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Биволаре – в Кметството; тел.06414/269; сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
приемна в с.Подем – в Кметството; тел.06517/2211; сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Рибен – в Кметството; тел.06518/687; сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
приемна в с.Божурица – в Читалището; тел.06517/2011; вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Комарево – в Кметството; тел.06412/2310; понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в гр.Тръстеник – в сградата на ПУ – Тръстеник; тел. 06551/2211; вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Славовица – в Кметството; тел.06558/439; понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Ореховица – в Кметството; тел.06553/2222; сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
приемна в с.Брегаре – в Кметството; тел.06557/222; вторник от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
приемна в с.Ставерци – в Кметството; тел.06550/2211; вторник от 15:00 ч. до 17:00 ч.;
приемна в с.Крушовене – в Кметството; тел.06554/412; сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч.;
приемна в с.Байкал – в Кметството; четвъртък от 09:00 ч. до 11:00 ч.;