МВР

ОД Плевен

 

 

Logo

Лаборатория – гр. Плевен  е регионално звено на ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ–МВР                                                        

 Създадена е на 15.02.1993 г. и отговаря за психологичното осигурява на структурните звена на МВР на територията на административните области: Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново и  Русе.

 • ОДМВР – Плевен, РДПБЗН – Плевен, Зонално жандармерийско управление – Плевен;
 • ОДМВР – Ловеч, РДПБЗН – Ловеч;
 • ОДМВР – Габрово, РДПБЗН Габрово;
 • ОДМВР – Велико Търново, РДПБЗН – Велико Търново, Зонално жандармерийско

        управление – Горна Оряховица;

 • ОДМВР – Русе, РДПБЗН – Русе, РД “Гранична полиция”– Русе,

     “Регионален център 112 – Русе”

        Дейността на Лаборатория – гр. Плевен се осъществява в съответствие със Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР), подзаконовите нормативни актове и указания на ръководството на МВР, Правилника за устройството и дейността на Института по психология на МВР.

       Основни дейности:

 • Индивидуални психодиагностични изследвания за нуждите на МВР;
 • Кризисни интервенции при критични произшествия със служители на МВР;
 • Антикризисна психологична работа при природни бедствия, аварии и катаклизми;
 • Психологично консултиране на служители, стажанти, курсанти и членове на техните семейства;
 • Консултативна работа със служители с проблеми в професионалните адаптация и развитие;
 • Организационна диагностика и консултиране;
 • Психологични интервенции и медиация при управление на кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;
 • Психологични експертизи, назначени от органите на досъдебното производство и съда в наказателния процес;
 • Специализирана психологична подготовка за нуждите на МВР;
 • Специализирана психологична подготовка на лица и екипи от други ведомства и организации при наличие на основания за това.

      Адрес:

      +  гр. Плевен 5800
             ул. Любен Каравелов №6

             (Лабораторията се намира в близост до Възрожденски комплекс)

 

     (64) 864 450 - Началник сектор “Лаборатория – гр. Плевен“

     (64) 864 366; 864 445; 864 234 – психолози