МВР

ОД Плевен

 

Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Долна Митрополия

Началник на участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Долна Митрополия – Младши експерт Анатоли Петков Балабуров

Anatoli Petkov Balaburov

Завършил е висше образование през 2016 г. във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив по специалността „Стопанско управление“.

Назначен е в системата на МВР през 1997 г.

От 06.10.2017 г. е преназначен на длъжност началник на противопожарен участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Долна Митрополия на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Телефон за контакт: 0889 274 242;

Административен пощенски адрес на РУПБЗН – Долна Митрополия: п. к. 5855, гр. Долна Митрополия, ул. „Цоньо Матев” № 5.