МВР

ОД Плевен

 

Новини

За избягване струпването на големи групи граждани има промени в звената за административно обслужване на МВР

 

В Държавен вестник бр.28, от 24 март 2020 година, е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода от 13 март 2020 година до 31 октомври 2020 година  се удължава с 6 месеца.
 В посочения срок на удължаване тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.
Тъй като предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи няма да преустановява своя режим на работа, по желание на тези граждани ще могат да им се издават нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.
Удължава се срокът на валидност на документите на дългосрочно и постоянно пребиваващи чужденци в България, както и на гражданите на ЕС и техните семейства.
В Закона за чужденците в Република България се дава възможност на чужденец с продължително пребиваване в Република България, на който срокът за пребиване изтича в срока на обявено извънредно положение, да може да подаде заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение. Срокът на обявеното извънредно положение не се счита за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване.
Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение може да влезе на територията на страната без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.
Сроковете на разрешенията по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, които изтичат по време на действието на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се удължават с два месеца от отмяната му.
Промените ще допринесат за избягване струпването на големи групи от граждани в звената за административно обслужване за прием на заявления.
 

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

 
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:
 
Променя се формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР
www.mvr.bg.
 
Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.
 
Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
 

 
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

25 мар 2020

Пет са изградените контролно-пропускателни пункта в Плевен

Преминаването през тях става само при неотложност на пътуването, доказано с документ

 

 

Пет са изградените КПП на територията на община Плевен. Те са изградени с цел превенция на коронавируса. Строгите мерки и ограничения в придвижването са в изпълнение на заповедта на министъра на здравеопазването и влязоха в сила от 00.00 часа на 21 март 2020 година. Контролно-пропусквателните пункта са на път Плевен – Ловеч, София – Плевен, Плевен – село Гривица, Плевен – село Опанец, Плевен – местност „Комудара“ за селата Търнене и Дисевица. Преминаването на гражданите през тези пунктове се допуска само при неотложност на пътуването – полагане на труд в друго населено място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянния адрес. Тези случаи се удостоверяват със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност. За улеснение на гражданите МВР изработи бланка на декларация за попълване при необходимост. Формулярът е достъпен на интерент страниците на МВР и на ОДМВР-Плевен.
Без нарушения на обществения ред започна преминаването през КПП-тата след въвеждането им. Под забрана са посещения на паркове, спортни  и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. Полицейски патрулни автомобили с високоговорители предупреждават гражданите, които са в нарушение на ограничителните противоепидемични мерки.
Бъдете дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите! Погрижете се за себе си, за близките си и за околните! Борбата с вируса е отговорност на всеки един от нас!

24 мар 2020

Промяна в работното време на служба „Български документи за самоличност“ в РУ-Червен бряг

За периода от 30 март до 10 април т.г. готовите за връчване документи на място в РУ-Червен бряг ще се получават за времето от 09.00 часа до 10.00 часаОДМВР - Плевен уведомява, че поради полагаем годишен отпуск на служителя в служба „Български документи за самоличност“ в РУ-Червен бряг за периода от 30 март 2020 година до 10 април 2020 година гражданите ще могат да получават готовите за връчване документи на място в районното управление (РУ-Червен бряг) за времето от 09.00 часа до 10.00 часа.
Възможно е подаване на заявление за обикновена услуга за издаване на български лични документи – лични карти, паспорти и свидетелство за управление на МПС да се извърши във всяко Районно управление  на територията на ОДМВР - Плевен. Заявления за лични карти и паспорти могат да бъдат подадени в ОДМВР - Плевен /улица „Сан Стефано“ №3/ и заявления за свидетелство за управление на МПС в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Плевен. Получаването на готовите документи е в поделението, където са подадени заявленията.
Напомняме, че заявленията за бърза и експресна поръчка се подават в сектор „Български документи за самоличност“ в ОДМВР -  Плевен.
Поднасяме своите извинения на гражданите за причиненото неудобство и благодарим за разбирането!

24 мар 2020

В ход е превантивна кампания за защита на гражданите от телефонни измами, свързани с COVID-19

Телекомуникационна компания разработи приложението A1 Guard в отговор на очакванията, че телефонни измамници биха могли да използват страховете на хората от коронавируса

МВР е партньор на кампанията на А1 срещу телефонните измамници. От телекома бе създадено приложението A1 Guard, което помага на потребителите да предпазят себе си и своите близки от телефонни измами.  То е достъпно за абонатите на всички мобилни оператори у нас, както и за ползвателите на фиксирани телефони от А1.

Наблюденията на МВР показват, че телефонните измамници са креативни и често се насочват към актуалните събития, за да звучат достоверно.

Приложението А1 Guard предупреждава за потенциални телефонни измами, като позволява да бъде ограничена входящата комуникация с непознати на ползвателя номера.

То може да се инсталира на смартфона на един управляващ номер, който да менажира повикванията на до пет защитени номера, считани за потенциални жертви, които могат да приемат свободно входящи обаждания от ограничения брой номера. Управляващият номер може да ползва смартфон с операционна система Android или iOS. Изискването за защитените номера е да разполагат с Android устройство, а в случай че ползват стационарен телефон на А1, iOS устройство или такова без операционна система, то те могат да използват функциите на приложението чрез предварителна инсталация на безплатен номер 1441.

Повече подробности за приложението и неговите функции може да намерите на страницата на телекома в интернет.

23 мар 2020

Спазвайте карантината - за нарушителите е предвидена наказателна отговорност

Служителите от ОДМВР – Плевен са образували четири досъдебни производства за нарушаване на домашната карантина

 

ОД на МВР - Плевен призовава жителите на областта, които се завръщат от чужбина, строго да спазват задължителна домашна карантина за срок от 14 дни. Мярката е издадена против разпространяването на заразна болест по хората - т.6 от Заповед на министъра на здравеопазването на Република България, свързана с предотвратяването и разпространението на вируса "Covid-19" на територията на страната. Напомняме на гражданите, че с направени изменения от Народното събрание в Наказателния кодекс са предвидени по-тежки санкции за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването на заразителна болест по хората по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи. Апелът на ОД МВР - Плевен към завръщащите се в областта от чужбина е да не нарушават карантината, за да не попадат под наказателно преследване. За всички установени случаи се образуват досъдебни производство за престъпление по чл.355, ал.2, приложение 3 във връзка с ал.1 от НК.
За периода от 18 март до 22 март служители от ОДМВР – Плевен са образували четири досъдебни производства за нарушаване на този режим. Материалите са докладвани в Районната прокуратура. Работата продължават разследващи полицаи и екипи на съответните районни управления към ОДМВР – Плевен.
Припомняме, че вече е разпространена бланка - декларация, която ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове. Контролно-пропускателните пунктове бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 година. Достатъчно в момента е да бъде посочен адресът, на който хората живеят, не е необходимо да ходят до общините и да си променят адресните регистрации. Декларацията е достъпна чрез сайта на МВР. Мярката важи на този етап за областните центрове.
Апелираме възрастните хора да спазват въведените изисквания.

 

23 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Бланката е прикачена под съобщението

 

За да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, спешен порядък бе изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

                                                        ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният/та ……………………………………………………………………………………………………,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН………………………………, л.к. № ……………………………………………, издадена от ………………………………... на ..……………..год., с постоянен адрес гр./с.……………………………….....................област …………………………………….…., бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… и

настоящ адрес гр./с.………………………………………………………………, област ………………………………………..,

бул./ул. ………………………………………….№……, ж.к. …………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. ……

                                                                ДЕКЛАРИРАМ:

1. Живея на следния адрес гр./с.………………………………..................област …………………………,

(Изписва се адреса, на който деклараторът пребивава, в случаите когато живее на адрес, различен от постоянния или

бул./ул. …………………………………………..№……, ж.к. ………………………………, бл….., вх….., ет…..,ап. …… настоящия му адрес. В случаите, когато живее на постоянния или настоящия си адрес, посочва на кой от тях.)

2. Местоработата ми се намира на адрес гр./с.……………………………..................... област …………………………………….…., бул./ул. ……………………………………….№………………………………………………

3. Работя в/за …………………………………………….…………………………………………………………….,

(наименование на юридическото или физичическото лице, за което деклараторът работи)

ЗАВЕРКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ по т. 3 и т. 4: ……………………………………………………………………………………..

(подпис на лицето с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице)

ДАТА НА ЗАВЕРКАТА:………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………….

(тук деклараторът собственоръчно изписва, че не работи, в случай че не упражнява трудова дейност)

5. Други обстоятелства, налагащи неотложно придвижването ми извън населеното място, в което се намира адресът, на който живея или работя са: .……………………………………………………………………………………………

(посочва в какво точно се изразява неотложността за пътуването - здравословно състояние на пътуващия или негови близки, завръщане на

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. настоящия или постоянен адрес или други причини)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Известно ми е, че наказателната отговорност по чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Дата на деклариране:……    

ДЕКЛАРАТОР: (……………………………………………………………………….)

подпис на декларатора обствено, бащино и фамилно име

22 мар 2020