МВР

ОД Плевен

 

Новини

Стартира акция за подобряване на безопасността на движението по пътищата

От 17 септември до 24 септември ще се организира полицейска операция „Пешеходец“

Наблюдава се тенденция за увеличаване на тежки ПТП със загинали и ранени с участието на пешеходци. От днес до 24 септември 2020 г. на територията на страната, включително в област Плевен, ще се проведе специализирана акция за гарантиране на безопасността на движението по пътищата. Нейната основна цел е ограничаване на предпоставките за възникване на тежки пътни инциденти.

Контролните органи ще следят стриктно за неправилно пресичане на платното за движение и внезапно навлизане на платното от пешеходци. Ще се осъществява активен контрол за отнемане предимство на пешеходци на пешеходна пътека и за преминаване при забраняващ сигнал на светофарните уредби. Ще се прецизират маршрутите на нарядите за контрол, като се определят точки за контрол в районите на потенциално опасни пешеходни пътеки и такива с интензивно пешеходно движение, както и местата, на които се наблюдава неправилно и рисково пресичане на пътни/улични платна от пешеходци. Ще се акцентира особено върху пресичане на нерегламентирани места от пешеходци придружаващи деца. Паралелно при извършваните проверки полицейските служители ще извършват и своевременни справки за евентуално наличие на неплатени глоби и невръчени електронни фишове.

17 сеп 2020

Информация за натовареността на РУ при ОДМВР – Плевен по линия издаване на документи за самоличност

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР-Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР-Плевен, както и в ОДМВР-Плевен /гр.Плевен, ул."Сан Стефано" №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР-Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

08.09.2020

09.09.2020

10.09.2020

11.09.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

106

106

94

66

372

01 РУ Плевен

81

77

92

81

331

02 РУ Плевен

76

78

66

66

286

РУ Белене

24

8

10

14

56

РУ Гулянци

4

14

19

11

48

РУ Долни Дъбник

17

16

6

10

49

РУ Кнежа

29

19

12

9

69

РУ Левски

20

12

21

12

65

РУ Никопол

10

5

9

15

39

РУ Пордим

24

25

11

23

83

РУ Червен бряг

30

37

36

30

133

Сектор „Пътна полиция“

70

51

58

49

225

Общо:

491

448

434

386

1759

 

14 сеп 2020

В ход е акцията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“

 

 

От началото на месеца до 31 октомври е в ход традиционната акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. Проведени са срещи с Регионалните управления на образованието и училищните ръководства, проверяват се пътните знаци и пътната маркировка около училищата и при необходимост се правят предписания.  От 16 до 22 септември ще се проведе „Седмица за превенция на детската пътна безопасност“. Тя ще е под наслов „Остани жив! Пази живота!“.

На 16 септември ще бъде отбелязан Денят без загинали на пътя. Инициативата е част от Дните на безопасността на пътя (ROADPOL SAFETY DAYS) на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (ROADPOL). Тази година акцентът ще е поставен върху разсейването, което за редица страни в Европа вече е сред водещите причини за възникване на тежки пътнотранспортни инциденти.

 

14 сеп 2020

Българските пожарникари отбелязват професионалния си празник

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С от директора на ОДМВР – Плевен старши комисар ВЕСЕЛИН ВЪТОВ

Уважаеми колеги - служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерство на вътрешните работи,   

За мен е чест и привилегия  от името на ръководството на ОДМВР – Плевен и лично от свое име да Ви поздравя по повод професионалния празник – 14 септември.
С цената на силна воля и професионализъм ежедневно предотвратявате и гасите пожари и извършвате аварийно-спасителни дейности. Конкретен измерител на Вашата работа са стотиците ликвидирани пожари и произшествия, спасения човешки живот, опазените материални и културно-историческите ценности на обществото и природните блага на Република България, както и оказаната помощ при природни бедствия и производствени аварии.
Изказвам своята благодарност за ефективното партньорство при изпълнение на съвместни задачи за гарантирането на сигурността и добрия обществен ред в област Плевен.
Пожелавам на Вас и на Вашите семейства, които с търпението и подкрепата си са съпричастни към нашата отговорна работа, здраве, професионални и лични успехи!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!                                                                               

14 сеп 2020

Провеждане от РДПБЗН – Плевен на „Седмица на пожарната безопасност“ от 14 до 18 септември 2020

В периода от 14 до 18 септември 2020 година ще се проведе „Седмица на пожарната безопасност” и честване на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември. РДПБЗН - Плевен и териториалните ѝ структури са организирали различни мероприятия:
1. Провеждане дни на отворени врати (обособени приемни) и открити телефонни линии във всички структури на РДПБЗН - Плевен от 15.09.2020 г. до 18.09.2020 г. за времето от 09:00 часа до 12:00 часа.
2. Учение на тема „Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия при възникване на силно земетресение на територията на община Долни Дъбник” на 17.09.2020 г. в Административна сграда на Община Долни Дъбник и районите на СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник и язовир Горни Дъбник – бивша гребна база. Участници са сили и средства на Единната спасителна система - РДПБЗН-Плевен, ОДМВР-Плевен, ЦСМП, общинска администрация на община Долни Дъбник, персонал и обучаеми от СОУ „Христо Ботев”, гр. Долни Дъбник.
3. Демонстрация на пожарна техника и аварийно-спасителни дейности в района на сградите на:
- РСПБЗН – Гулянци на 15.09.2020 г. от 10:00 часа до 12:00 часа
- РСПБЗН-Левски на 14.09.2020 г. от 09.30 часа до 11.30 часа
- РСПБЗН-Никопол на 15.09.2020 г. от 13:00 часа -14.00 часа
4. Мероприятия с деца от детските градини в град Белене и град Кнежа - в района на сградите на РСПБЗН – Белене от 15.09.2020 година до 18.09.2020 година, 09:00 часа до 16:00 часа и РСПБЗН – Кнежа на 11.09.2020 г.- 09:30 часа.

Най-важният ден за всички огнеборци - 14 септември, е определен за професионален празник на служителите от ГДПБЗН – МВР през 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р.България. Датата 14 септември се свързва с откриването на Първия пожарникарски събор през 1905 година. Обявява се за Професионален празник на служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, с което е възстановена традицията, по решение на Първия пожарникарски събор, тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.
На събора, свикан на 14 септември 1905 г. в София са разисквани състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатирано е сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове. По време на събора се основава дружество на пожарните командири и се приема решение за издаване на списание „Пожарно дело” като негов орган. Пожарникарското дружество представлява пожарникарите при предложения и преговори с държавата. Утвърждава се традицията периодично да се провеждат събори (конгреси) на пожарните командири.
Решенията на Първия пожарникарски събор, въпреки големите трудности, се осъществяват на дело. Инициаторите на събора се заемат с изключителна преданост, енергия, професионализъм и всеотдайност с мисията за просперитет на пожарното дело и се изявяват като обществени личности, признати от цялото българско общество. Постигнатото в тази област получава и международна известност и признание. През 30-те години у нас е изграден модел за осигуряване на пожарната сигурност и защита на населението от бедствия, който е характерен и днес за развитите европейски страни.

11 сеп 2020

Подновяване на лични документи

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр. Плевен на улица „Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР - Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

31.08.2020

01.09.2020

02.09.2020

03.09.2020

04.09.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

95

61

70

52

48

326

01 РУ Плевен

62

63

54

55

66

300

02 РУ Плевен

67

57

61

52

46

283

РУ Белене

9

2

8

14

1

34

РУ Гулянци

10

6

6

6

8

36

РУ Д.Митрополия

9

16

12

6

12

55

РУ Долни Дъбник

10

11

6

21

6

54

РУ Кнежа

7

5

3

5

8

28

РУ Левски

12

10

15

22

4

63

РУ Никопол

1

6

9

6

13

35

РУ Пордим

10

8

10

7

21

56

РУ Червен бряг

20

25

25

21

13

104

Сектор „Пътна полиция“

38

39

35

44

39

195

Общо:

350

309

314

311

285

1569

 

08 сеп 2020

За осигуряване на пътната безопасност за времето от 4 септември до 7 септември ще се проведе специализирана полицейска операция

 

Заради очакваното засилване на трафика в поредицата от няколко почивни дни около Деня на Съединението – 6 септември, е планирана полицейска операция. Тя има за цел да обезпечи нормалния трафик и да засили контрола над водачите през почивните дни. Ангажиран е целият наличен състав на Пътна полиция. За нормалното придвижване ще следят и екипи на Жандармерия и Охранителна полиция. Екипите, освен с регулиране и подпомагане на движението, ще се движат в транспортния поток с превантивна цел. Вторият акцент на операцията е насочен към контрола на водачи, управляващи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Заради това в самите почивни дни ще бъде засилено полицейското присъствие в районите на населените места, на второкласните, третокласните и общински пътища, подходите и районите на посещавани питейни и увеселителните заведения. Ще се взима отношение и към водачите и пътниците без поставени обезопасителни колани, липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“, управление на нерегистрирани и неизправни автомобили, мотоциклети, мотопеди, управление на МПС без заплатена винетна такса.
В периода на почивните дни през светлата част на денонощието ще се активизира контролът по спазване на скоростните режими с мобилните системи за контрол на скоростта, като се използва максимално ефективно въз основа на извършени анализи на състоянието на пътно транспортния травматизъм и пътнотранспортната обстановка.

04 сеп 2020