МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кнежа

Началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кнежа – Главен инспектор Симеон Димитров Симеонов

Simeon Dimitrov Simeonov

Завършил е висше образование през 1995 г. във ВИПОНД – МВР гр. София по специалността “Пожарна и аварийна безопасност” с образователно-квалификационна степен „магистър“.

Назначен е в системата на МВР през 1995 г.

От 24.04.2015 г. е преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кнежа при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява до настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 648;

Административен пощенски адрес: п. к.  5835, гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 1;

Адрес на електронна поща: [email protected]