МВР

ОД Плевен

 

РУ - Белене

Район на действие: територията на Община - Белене, състояща се от гр.Белене и 5 села: с.Деков, с.Татари, с.Петокладенци, с.Кулина вода и с.Бяла вода

Адрес и телефон: гр. Белене, ул. “България” № 50; тел.0658/23311
ел.поща: [email protected]

Началник
Венцислав Петров
приемен ден – понеделник от 15:00 ч. до 17:00 ч. и петък от 10:00 ч. до 12:00 ч. 

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в сградата на Читалище “Христо Ботев”; вторник от 15:30 ч. до 17:30 ч., сряда от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 15:30 ч. до 17:30 ч. и петък от 14:00 ч. до 16:00 ч.

приемна в с.Деков – в сградата на Кметството; Последна сряда от месеца от 13:00 до 14:00 часа.

приемна в с.Татари – в сградата на Кметството (тел.396); Последна сряда от месеца от 14:15 до 15:15 часа.

приемна в с.Петокладенци – в сградата на Кметството; Последна сряда от месеца от 15:30 до 16:30 часа.

приемна в с.Кулина вода – в сградата на Кметството; Последн четвъртък от месеца от 9:30 до 10:30 часа.

приемна в с.Бяла вода – в сградата на Кметството (тел.369); Последн четвъртък от месеца от 10:45 до 11:45 часа.