МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Левски

ВПД началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Левски – Главен инспектор Стефан Пенчев Бояджиев

Завършил е висше образование през 1999 г. във ВВОВУ „ В. Левски” – гр. Велико Търново.

Назначен е в системата на МВР на 28.12.2009 г.

От 13.01.2020 г. е преназначен на ръководна длъжност ВПД началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Левски при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен, която изпълнява към настоящия момент.

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 064/864 840;

Административен пощенски адрес: п. к. 5900, гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий“ № 43;

Адрес на електронна поща: [email protected]