МВР

ОД Плевен

 

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Левски

ВПД началник на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Левски – инспектор Александър Мариянов Ветов

 
Aleksandyr Marianov Vetov

Завършил е висше образование през 2014  г. в Академия на МВР –  гр. София,  факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Назначен е в системата на МВР на 03.11.2014 г.

От 08.02.2021 г. е временно преназначен на ръководна длъжност началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Левски към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, която изпълнява към настоящия момент.

 

Приемно време: Сряда от 15:00 ч. до 17:00 ч.;

Телефон за контакт: 0650/80 840;

Административен пощенски адрес: п. к. 5900, гр. Левски, ул. „Патриарх Евтимий“ № 43;

Адрес на електронна поща: [email protected]