МВР

ОД Плевен

 

Първо РУ – Плевен

Район на действие: територията на Община – Плевен, обхващаща източната част на град Плевен и 7 села с прилежащите им землища: с.Бохот, с.Тученица, с.Радишево, с.Опанец, с.Върбица, с.Гривица и с.Буковлък

Адрес и телефон: гр. Плевен, ул. “Гладстон” № 7а; тел.064/805455
ел.поща: [email protected]

Началник
главен инспектор ДИЛЯН ХРИСТОВ
приемен ден – сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Полицейски инспектори – “Териториална полиция”
приемна в гр. Плевен, на бул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 12а; понеделник, сряда и етвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в гр. Плевен, на бул. “Хр. Ботев” № 48; вторник и четвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в гр. Плевен, на ул. “П. Р. Славейков” № 50; вторник, сряда и четвъртък от 15:00 ч. до 19:00 ч.
приемна в с.Бохот – в сградата на кметството;  понеделник и сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Тученица – в сградата на кметството; вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Радишево – в сграда, намираща се срещу кметството;  понеделник и сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Опанец – в сградата на кметството; вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Върбица – в сградата на кметството; понеделник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Гривица – в сградата на кметството; вторник и четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
приемна в с.Буковлък – в сградата на кметството; вторник и сряда от 10:00 ч. до 12:00 ч.