МВР

ОД Враца

 

РУП Мездра

Aдрес:  гр. Мездра  ул. " Христо Ботев" № 22

пощенски код 3100

служебен телефон: 0910/91510
E-mail: [email protected]

Началник

KMitov_08082018 

КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ МИТОВ е роден на 23.04.1977 г. в гр. Мездра, обл. Враца.

Завършил е Академия на МВР през 2002 г., специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, с образователно - квалификационна стенен „бакалавър“.

Красимир Цветанов Митов е назначен в системата на МВР на 01.02.1999 г.

Заемал е последователна различни младши изпълнителски, изпълнителски и ръководни длъжности.

На 08.08.2018 г. съгласно заповед на министъра на вътрешните работи, рег. № 8121К-8336/03.08.2018 г. главен инспектор Красимир Цветанов Митов е преназначен на ръководна длъжност НАЧАЛНИК II степен на Районно управление- Мездра при Областна дирекция на МВР - Враца.

Служебен телефон: 0910/ 91555

Приемен ден: Вторник от 10:00 до 12:00

Районни инспектори

Приемни дни и часове на ръководителите в РУ-Мездра

Длъжност Приемен ден Часове за прием
Началник сектор КП сряда 10:00 до 12:00
Началник сектор ОП четвъртък 10:00 до 12:00
Началник УП Зверино сряда 10:00 до 12:00