МВР

ОД Враца

 

 КАТ

Информация относно издаването на свидетелство за управление на моторни превозни средства

23 Юни 2015 г.

Работно място - „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА ППС”
Работно време:  От понеделник до петък 08.30ч. – 16.30ч.
Почивка:12.00ч.-13.00ч.
Телефони за връзка: 092/692 848 ; 092/692 837

Информация относно регистрация на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях

23 Юни 2015 г.

Дейностите по регистрация и отчет на пътните превозни средства се извършват на гише 1, гише 2, гише 3, пункт за идентификация и първоначален технически преглед и пункт за монтиране и демонтиране на табели с регистрационен номер.
 Работно време: От понеделник до петък 08.30ч. – 16.30ч.
Почивка:12.00ч.-13.00ч.
Телефони за връзка: 092/692 505, 092/692 847, 092/692 845, 092/692 840, 092/692 837

Aктуалните банкови сметки за плащане на глоби по ЗДвП и Кодекса за застраховането