МВР

ОД Враца

 

Приемни дни районни инспектори


1. Районно управление - Мездра

 

Населено място

Служител

ПИ/Мл.ПИ

Ден от седмицата

Приемно

време

1.

град Мездра

Спас Стоянов Петров - ПИ

понеделник

четвъртък

13.30 ч. - 14.30 ч. 13.30 ч. - 14.30 ч.

2.

с.Моравица

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

понеделник

15.30 ч.-16.30 ч.

3.

с.Руска бяла

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

понеделник

10.00 ч.-11.00 ч.

4.

с.Крета

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

понеделник

14.00 ч.-15.00 ч.

5.

с.Боденец

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

вторник

10.00 ч. -11.00 ч.

6.

с.Крапец

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

вторник

14.00 ч. -15.00 ч.

7.

с.Върбешница

Явор Тодоров Кръстев -

Мл.ПИ

вторник

15.30 ч.- 16.30 ч.

8.

град Мездра

Алекси Коцев Георгиев - ПИ

понеделник

 

16.00 ч. - 17.00 ч.

9.

с.Долна Кремена

Алекси Коцев Георгиев - ПИ

понеделник

 

10.00 ч. - 11.00 ч.

10.

с.Горна Кремена

Алекси Коцев Георгиев - ПИ

понеделник

 

14.00 ч. - 15.00 ч.

11.

с.Кален

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

сряда

09.00 ч. - 10.00 ч.

12.

с.Цаконица

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

понеделник

15.00 ч. - 16.00 ч.

13.

с.Горна Бешовица

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

четвъртък

10.00 ч. - 11.00 ч.

14.

с.Брусен

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

понеделник

16.00 ч. - 17.00 ч.

15.

с.Царевец

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

вторник

10.00 ч. - 11.00 ч.

16.

с.Старо село

Данаил Красимиров Димитров - Мл.ПИ

сряда

11.00 ч. - 12.00 ч.

 

 

 

2. Участък - Зверино


Населено място

Служител

ПИ/Мл.ПИ

Ден от седмицата

Приемно

време

1.

с.Ребърково

Борислав Цветанов Цветков - ПИ

сряда

10.00 ч. - 11.00 ч.

2.

с. Люти дол

Борислав Цветанов Цветков - ПИ

сряда

14.00 ч. - 15.00 ч.

3.

с.Люти брод

Борислав Цветанов Цветков - ПИ

сряда

15.30 ч. - 13.30 ч.

4.

с.Зли дол

Георги Александров Велчев - Мл.ПИ

четвъртък

13.00 ч. - 14.00 ч.

5.

с.Елисейна

Георги Александров Велчев - Мл.ПИ

четвъртък

11.00 ч. - 12.00 ч.

6.

с.Очин дол

Георги Александров Велчев - Мл.ПИ

четвъртък

09.30 ч. - 10.30 ч.

7.

с.Дърманци

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

понеделник

13.00 ч. - 14.00 ч.

8.

с.Лик

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

сряда

13.00 ч. - 14.00 ч.

9.

с.Ослен Криводол

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

сряда

09.30 ч. - 10.30 ч.

10.

с.Типченица

Иван Милчев Милчев - Мл.ПИ

понеделник

14.30 ч. - 15.30 ч.

11.

с.Зверино

Бисер Иванов Нецов -Мл.ПИ

четвъртък

10.00 ч. - 11.00 ч.

12.

с.Игнатица

Бисер Иванов Нецов -Мл.ПИ

четвъртък

16.00 ч. - 17.00 ч.

13.

с.Оселна

Бисер Иванов Нецов -Мл.ПИ

сряда

11.00 ч. - 12.00 ч.