МВР

ОД Враца

 

ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР НА  РДПБЗН  ВРАЦА
            

 КИРИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ е роден на 08.10.1970 г. в гр. Враца.
Завършил е висше образование във факултет „Противопожарна охрана“ на Висш институт – МВР, специалност “Противопожарна техника  и безопасност”, квалификация инженер по противопожарна техника и безопасност и специалност „Водоснабдяване и канализация“ от направление „Строителство“, квалификация „Строителен инженер по водоснабдяване и канализация“, през 1994 г.
От 20.09.1994 г. до 01.08.2001 г. – заема изпълнителски длъжности в РСПО – АЕЦ  Козлодуй и РСПО – Враца.
От 01.08.2001 г. до 01.09.2006 г. – заема ръководна длъжност началник на група в   РСПАБ – Враца и РЗПАБ – Враца.
От 01.09.2006 г. до 20.03.2020 г. е началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” към РДПБЗН – Враца.
От 20.03.2020 г. до 12.02.2021 г. – ВПД директор на РДПБЗН – Враца
От 12.02.2021 г. комисар Кирил Петков Василев заема длъжността директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
Комисар ВАСИЛЕВ за високи резултати, проявени инициативност и професионализъм при решаване на служебните задачи е награден с отличие „Почетен знак на МВР ІІІ степен“ от министъра на вътрешните работи през 2018 г.

Телефон: 092 692220
Адрес на електронна поща: [email protected]
Приемен ден:
Понеделник: 10:00 ч. – 12.00 ч.