МВР

ОД Враца

 

ДИРЕКТОР

ВПД ДИРЕКТОР НА  РДПБЗН  ВРАЦА
             С министерска заповед рег.№ 8121К-4904/20.03.2020 г., считано от 20.03.2020 г. главен инспектор КИРИЛ ПЕТКОВ ВАСИЛЕВ- началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Враца при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-МВР, временно е преназначен за срок от една година на ръководна длъжност ДИРЕКТОР на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Враца при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, със специфично наименование на длъжността КОМИСАР.
 

Телефон: 092 692220
Адрес на електронна поща: [email protected]

Приемен ден:
Понеделник: 10:00 ч. – 12.00 ч.