МВР

Дирекция "Човешки ресурси"

 

Преминаване в по-висока по вид длъжност за изпълнителски длъжности