МВР

Дирекция "УССД"

 

Отдел "Почивно дело"

Почивното дело в Министерство на вътрешните работи е изградено като централизирана структура в рамките на дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”. Състои се от отдел, обособен на територията на град София и седем почивни бази – три на планина и четири на море, находящи се в районите на Велинград, Долна баня, Боровец, Варна, Несебър, Созопол и Китен.

Телефони за резервация и контакти
02/982 30 31
02/982 30 38


ПРАВИЛНИК ЗА ПОЧИВНОТО ДЕЛО В МВР


ПОЧИВНИ СТАНЦИИ

Курортен комплекс „Тилия” – Варна

Курортен комплекс „Лазур” – Несебър

База за отдих „Изгрев” – Созопол

База за отдих „Зеленика” – Китен

База за отдих „Орфей” – Велинград

База за отдих „Секвоя”- гр. Долна баня

База за отдих „Къпина”- Боровец

съобщение - 09.08.2018 г.
Краткотраен отдих - от 21 до 24 септември


  Съобщение  - 28.05.2018

 
  Обява - 18.05.2018
Изисквания - 18.05.2018
 Прогнозни количества на продуктите - 18.05.2018
 Проект на договор - 18.05.2018
 Техническа спецификация - 18.05.2018


Ценоразпис на предлаганите услуги в курортните комплекси и базите за отдих при дирекция “Управление на собствеността и социални дейности”на МВР.

Приложение №1 - Таблица за размера на цените с вкл.ДДС за нощувка в КК и БО

Приложение №2 - Таблица за размера на цените с вкл.ДДС на предлаганите допълнителни услуги в КК и БО


График на основните смени в КК и БО на МВР за периода 03.06.2019 г. - 28.12.2019 г.