МВР

 

Сектор "Дактилоскопия"

 

 

• Осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на
дактилоскопията;

• Извършва лабораторна обработка но веществени доказателства и дактилоскопни
идинтификационни изследвания за нуждете на оперативните служби на МВР, съдебните
органи и Дирекция "Международно оперативно полицейско сътрудничество" при НСП;

• Поддържа и използва Автоматизираната дактилоскопна идентификационна система (AFIS)
с работни станции в областните дирекции "Полиция" и граничните контролно
пропусквателни пунктове на Главна дирекция гранична полиция (ГДГП)за проверка на
следи и лица;

• Поддържа и използва системата "ЕВРОДАК" с работни станции в ГДГП, Дирекция
"Миграция" и Държавната агенция за бежанците към Министерски съвет;

• Участва в извършването на огледи на тежки местопроизшествия на територията на София
и страната;

• Обработва материалите от полицейската регистрация и поддържа и централна
дактилоскопни картотека и следотека;

• Извършва обучение и методически ръководи експертния състав от страната;