50 години Научно-изследователски институт по криминалистика - М В Р
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              печатно издание, варианти 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


             50 години НИК - МВР бг                              - български вариант.


             50 years of research IFS - MI eng                - английски вариант.