МВР

 

Сектор "ДНК - анализ"

 

  • Сравнителни и идентификационни изследвания на ядрен материал от телесни течности, секрети, тъкани, косми, и др.;
  • Поддържа и използва ДНК база данни с ДНК-профили на регистрирани лица за следните задачи: Установяване индивидуалната принадлежност на инкриминиран биологичен материал;
  • Уличаване на нерегистрирано лице, чрез негови регистрирани роднини;
  • Установяване на връзка между биологични материали от различни престъпления;
  • Идентифициране на костни останки;