МВР

 

Сектор "Идентификационни изследвания"

 

 

  • Научноизследователска дейност в областта на документните изследвания, фотографията и фоноскопията;
  • Графически (съдебно-почеркови) изследвания;
  • Стилно-езикови изследвания;
  • Техническо изследване на документи – документи, копия, печати и щампи, текстове от печатащи устройства, банкноти и ценни книжа, давност на части от документи и др.;

 

  • Фоноскопни идентификационни и неидентификационни изследвания;
  • Легитимност на компакт дискове;
  • Съдебна фотография – видеозаписи, фотоснимки, огледи, веществени доказателства и следи;
  • Организационно-методическа и помощна дейност на експертните служби.