МВР

 

Сектор "Физико - химия"

Сканираща електронна макроскопия

Електронно-сондов рентгенов микроанализ на микрообекти, биологични обекти, документи, трасологични и биологични следи, количествен анализ, следи от изстрел и др.;

 

Хроматографско изследване

На петролни продукти, спиртни напитки, отровни вещества, алкохол в кръв, сълзотворни в-ва, следи от изстрел, взривни в-ва;

 

Инструментален микрохимически анализ

На хранителни продукти, предмети, извлеци за отровни в-ва, пестициди, лекарства;

 

 

 

 

 

Технологична експертиза

На хранителни продукти и спиртни напитки, изделия, автомобили – номера на двигатели, шасита и други.

 

Рентгенови методи за изследване

Рентгено-флуоресцентен и рентгено-дифракционен анализ (неорганичен състав на метали, синтетични, природни и растителни обекти, фармаколог. продукти, следи от изстрел, фалшиви документи)

 

Атомен емисионен спектрален анализ

На метали, почви, стъкла, бои, лакове, моторни масла, води, напитки, разтвори, органични тъкани,неизвестни в-ва, археологични находки и др.

 

Емисионен спектрален анализ

За едновременно определяне на присъстващи в пробата елементи (метали, сплави, стъкла, почви, строителни материали, метални отрови и др.)