МВР

 

Новини

Съгласно §10 на Постановление №77 от 19.04.2017 г. за изменение и допълнение на ПУД-МВР (обн. в ДВ, бр. 33/25.04.2017 г.),  в наименованието "Научноизследователски институт по криминалистика и криминология", думите "и криминология" се заличават и абревиатурата "НИКК" се заменя с "НИК".

 

КОМАНДИРОВКА НА Г-ЖА ДОБРИНКА МАРКОВА-ДИРЕКТОР НА НИК-МВР, В ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

От 13.03.2018 г. до 16.03.2018 г. г-жа Маркова, директор на  НИК-МВР, със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121 кч–456/12.03.2018 г., беше командирована в гр. Лондон, Великобритания.

Ръководител на делегацията беше г-н  Борислав Сарафов, директор на НСлС и заместник-главен прокурор на Република България.

В състава на делегацията бяха също трима началник-отдели, отговарящи за разследването в МВР, съответно от ГДНП, ГДБОП и СДВР.

В рамките на работната програма служителите посетиха Националната Агенция за борба с престъпността – NCA, Spring Gardens, в гр. Лондон, където се запознаха със структурата на криминалистичната дейност при Британските полицейски служби, както и с взаимодействието между британските правоприлагащи служби и търговските фирми, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и лабораторните изследвания.

Беше проведена дискусия относно Британския подход в тази насока, и по-специално, по отношение на оказваната подкрепа при разследванията от страна на   криминалистичното звено към Агенцията.

Беше  организирано посещение в EUROFINS (една от най-големите частни лаборатории във Великобритания), където  делегатите бяха запознати с услугите, предоставяни от лабораторията във връзка с криминалистичните анализи и лабораторните изследвания. В края на посещението делегатите направиха обиколка на работните помещения в  EUROFINS и се запознаха с условията на работа и оборудването.

По-късно, гостите посетиха Британската Кралска прокурорска служба, където г-н Стюарт Алън направи преглед на структурата и разпределението на случаите. Беше представен и конкретен казус, разследван от Отдел ,,Убийства” в Лондон.

Инспектор Джеймс Доуган изнесе лекция на тема „Управление на работата на местопрестъплението и стратегия по отношение на криминалистичната дейност”.

В края на командировката бе посетен и най-стария наказателен съд във Великобритания – Old Bailey, London.

IMG-20180317-WA0009