МВР

ОД Добрич

 

КОС

Административни услуги КОС
Administrative Services
Административни услуги ЧОД
Тарифа 4

Харта на клиента
Вътрешни правила

Приемен ден
по въпроси свързани с прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

     ОДМВР Добрич - понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.
     Първо РУ Добрич, Второ РУ Добрич, РУ Балчик, РУ Тервел, РУ Шабла
                                   от понеделник до петък
                                   от 09.00 ч. до 12.00 ч.
     РУ Каварна,  РУ Ген.Тошево
                                   от понеделник до петък
                                   от 09.00 ч. до 12.00 ч.
                                   от 13.00 ч. до 15.00 ч.
     РУ Албена - сряда и четвъртък от 09.00 ч. до 12.00 ч.

  Получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

  Получаване на разрешение за съхранение

  Получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

  Валидност на издадените разрешения и изисквания

  Подновяване срока на валидност на разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

  Изисквания към лицата придобили неогнестрелни оръжия

   Образци на :