МВР

 

 

 

 

 

ENFSI е създаден на 20.10.1995 г. с цел споделяне на знания, обмяна на опит и постигане на взаимно съгласие в областта на криминалистиката. ENFSI е признат в качеството на експертна група в областта на криминалистиката.

 

ЦЕЛИ

Целта на ENFSI е да гарантира качество на експертните изследвания, предоставяйки научни знания в областта на криминалистиката в цяла Европа, превръщайки я в световен авангард. Постигането на тази цел ще стане чрез:

 • Укрепване и консолидиране на ENFSI.
 • Разширяване на членството в цяла Европа и същевременно поддържайки на развитието и достоверността на ENFSI.
 • Изграждане и подържане на работни отношения с други подобни организации.
 • Поощряване на всички ENFSI лаборатории да се придържат към най-добра практика и международни стандарти за качество и компетентност.

ДЕЙНОСТИ

Най важни постоянни дейности на ENFSI са:

 • Годишни срещи (само за членовете на ENFSI)
 • Срещи на Европейската академия по криминалистика
 • Еднодневни семинари по конкретен повод
 • Срещи на експертните работни групи (само за членове на ENFSI)
 • Съвместни изследвания
 • Тестове за квалификация
 • Съвети към работните групи към Европейския съюз
 • Публикуване на ръководства за най добра практика
 • Публикуване на кратки речници (на различни езици) с научна терминология
 • Публикуване информационен бюлетин на ENFSI
 • Периодично обновяване на ENFSI уеб сайта

 

СТРУКТУРА

ENFSI е организиран по следния начин

Борд на ENFSI

Избира се от членовете на ENFSI на годишните конференции за срок от три години. Състои се от председател, секретар и трима членове.

Настоящи членове на борд са:

Председател: Albert Koeleman (Холандия)
Секретар: Dave Werrett (Англия)
Членове: Terje Kjeldsen (Норвегия)
Maira Centoricka (Латвия)
Nicola Ragetti (Италия)

Секретариат на ENFSI

Секретариата на ENFSI подпомага дейността на борда. Разположен е в Холандския институт по криминалистика.

Постоянни комитети

ENFSI има три постоянни комитета в следните ключови области:

 • Комитет на европейските работни групи (EWGC)
 • Комитет за качество и компетентност (QCC)
 • Европейска академия по криминалистика (EAFS)

Експертни работни групи

Експертните работни групи се явяват гръбнака на ENFSI по отношение на научни знания и интереси. По настоящем има изградени 16 работни групи.

ЧЛЕНОВЕ

ENFSI работи успешно още от своето начало, като броя на участващите нараства непрекъснато с годините, от 11 през 1993 на 53 през 2005 г.
Включва 53 лаборатории от 31 страни географски разпръснати из цяла Европа:Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Р Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Словения, Словакия, Швеция, Швейцария, Турция, Украйна и Англия. Тук са включени както страни на Европейския съюз така и на страни кандидатки и Русия.

 

ENFSI ДОКУМЕНТИ
DNA-contamination-prevention-guidelines-v2
DNA-databasemanagement-review-and-recommendatations-april-2017
ENFSI-DWG-Qualitative-Sampling-Calculator-Revision-July-2017xls2007-2016
ENFSI-DWG-Qualitative-Sampling-Calculators-Revision-July-2017-embedded-file-for-Excel-1997-2003
External-proficiency-tests-and-collaborative-exercises-PT-CE-providers-28Nov2018
Guidance-QCC-VAL-002
Guidance-QCC-VAL-002-Annex
guidelines_on_sampling_of_illicit_drugs_for_qualitative_analysis_enfsi_dwg_2nd_edition
guidelines_on_the_use_of_reference_materials_in_forensic_drug_analysis_enfsi_booklet_08_05_09
minimum_reporting_requirements_for_the_analysis_of_controlled_drugs_2013-09-25
Proficiency-tests-and-collaborative-exercises-PT-CE-provided-by-ENFSI-01Oct2018
QCC-PT-001-_-Guidance-on-PT-CE
Best-Practice-Manual-for-Forensic-Image-and-Video-Enhancement
Best-Practice-Manual-for-the-Forensic-Examination-of-Handwriting-Version-02
ENFSI-BPM-DI-01
Process-for-the-Creation-of-Technical-Documents
Template-for-field-specific-BPM-Version-02
Template-for-Guideline