МВР

БФП

 

Бюлетин на факултет „Полиция“

Реферирано и индексирано в COBISS

Вписано в Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Адрес: Академия на Министерство на вътрешните работи

Факултет „Полиция“

гр. София, ЖК „Младост IV“, бул. Александър Малинов № 1

Тел.: (+ 359 2) 98-29-213

Факс: (+ 359 2) 974-37-85

Е-mail: [email protected]

Facebook:

 

Главен редактор:

Доц. д-р Руси Янев, катедра „Оперативно-издирвателна дейност“

Тел.: (+ 359 2) 98 29 257

Кабинет: 252

 

Секретар:

Гл. ас. д-р Захари Горанов, катедра „Психология и управление на полицията“

Тел.: (+ 359 2) 98 29 273

Кабинет: 261