МВР

ГАМВР

 


 Редакционна колегия:

Отговорен редактор: проф. д-р Веселин Вучков

Членове:

доц. д-р Руси Янев

доц. д-р Радослав Къртов

проф. д-р Владко Иванов

доц. д-р Иван Видолов

доц. д-р Виолета Кръстева

доц. д-р Стоян Стоянов

Отговорен секретар: ас. Даниел Делчев


Рецензенти:

Вътрешни рецензенти:

проф. д-р Йордан Пенев;

проф. дн Любомир Тимчев;

доц. д-р Неделчо Стойчев;

доц. д-р Иван Тодоров;

доц. д-р Станимир Илиев;

проф. д-р инж. Георги Ботев;

доц. д-р инж. Валентин Чочев;

доц. д-р Николай Марин;

доц. д-р Ива Пушкарова


Външни рецензенти:

проф. д-р Лидия Велкова, Военна академия „Г. С. Раковски“, София;

доц. д-р Димитрина Стефанова – Югозападен университет „Н. Рилски“, Благоевград;

проф. д-р инж. Милан Благоевич, Нишки университет, Република Сърбия;

проф. д-р инж. Михаил Михайлов, Минно-геоложки университет, София;

проф. д-р Светлана Николоска – Битолски университет, Република Северна Македония;

проф. д-р Габриела Белова – Югозападен университет „Н. Рилски“, Благоевград;

проф. д-р инж. Душица Пешич - Нишки университет, Република Сърбия;

проф. д-р Стефан Мичев – УНИБИТ, София;

проф. дн Стойко Стойков – Национален военен университет, Велико Търново;

проф. дн Евгений Сачев – УНИБИТ, София;

доц. д-р Галин Иванов - Военна академия „Г. С. Раковски“, София