МВР

Дирекция "Миграция"

 

Структура

1. Отдел "Законна миграция и българско гражданство"

  • Сектор "Визи, разрешения за пребиваване на чужденците, българско гражданство и съгласуване"
  • Сектор "Административно обслужване на гражданите на ЕС и членове на технинте семейства"

2. Отдел "Противодействие на незаконната миграция"

  • Сектор "Изпълнение на принудителни административни мерки и трансфери" 
  • Сектор "Идентификация на чужденци"
  • Сектор "Контрол по пребиваването и иформационно осигуряване"
  • Група "Съпровод"

3. Отдел "Специален дом за временно настаняване на чужденци - София"

4. Отдел"Специален дом за временно настаняване на чужденци - Любимец"

5. Отдел „Координация, административно осигуряване, международна дейност и проекти“

 6.Сектор "Логистика"

 7. Сектор "Оперативна дежурна част" 

 8. Група "Изпълнение на проекти"

9. Сектор "Правно-нормативна дейност"

10. Сектор "Човешки ресурси"

11. Сектор "Финанси"

 

Структура на Министерство на вътрешните работи

Структура на дирекция „Миграция”