МВР

НСГА в МВР

 

Синдикална информация

Покана за участвие в дистанционно обучение на тема: „COVID­-19“ и как да се върнем на работното място?

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Здравейте!

Бихме искали да Ви поканим да участвате в дистанционно обучение на тема:

COVID­-19“ и как да се върнем на работното място?

Обучението е насочено към заети лица.

Как се провежда курсът?

Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2 седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Всеки участник ще влиза с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Начална дата: 10.08.2020 г.                

Курсистите НЕ дължат такса за участие в курсовете.

Провеждането им се финансира по проект:Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Как се оценяват участниците?

По време на курса всеки участник ще бъде насърчен да участва в онлайн дискусия, активността в която ще бъде смятана за условие за издаване на Сертификат.

Издава ли се Сертификат?

При успешно завършен курс се издава Сертификат.

 

Как да подам заявка?                                       Заявка можете да подадете на следния линк:

http://ktd.dostoentrud.org/

След като попълните данните в картата за участие, ще получите лично потребителско име и парола за достъп до обучителната платформа на КНСБ.

Повече за курса:

Целта на настоящия курс е да Ви запознае с основните документи, свързани с организиране на работното място и рисковете, произлизащи от пандемията COVID 19, за да Ви помогнем да организирате работните си места така, че те да бъдат здравословни и безопасни. Ще засегнем някои основни теми:

  • новият коронавирус, COVID-19
  • как да се предотврати разпространението на респираторни инфекции, включително COVID-19
  • какво да правите, ако някой с подозрение или потвърдено, че има COVID-19, е бил на работното място
  • съвети за пътувания и срещи
  • допълнителна информация и ресурси

Не забравяйте да се подготвите за работа в условията на пандемията COVID-19. Няколко прости превантивни мерки и добро планиране мога да се окажат от огромна полза. 

За допълнителна информация или технически проблеми можете са се свържете с Леонтина Израел на e-mail: [email protected]

Предлагаме поканите в различни формати, за да дадем възможност за разпространяването им чрез възможните социални медии. Прилагаме и банер, подходящ да бъде ползван във фейсбук.

 

С уважение и се пазете,

Юлия Симеонова, Леонтина Израел и Филип Андонов

06 авг 2020

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ "ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ!"

Призоваваме всички български граждани солидарно да подкрепят НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ във всички сектори на икономиката на България с настояване за промяна в трудовото законодателство

                                                                 

 

АПЕЛ КЪМ ТРУДЕЩИТЕ СЕ

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ

"ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ!"

 

Организацията на трудовия процес и правилното прилагане на нормативните изисквания свързани с работното време винаги са били обект на дискусия от страна на Синдикатите и търсене на решения за недопускане на нарушения.

Продължителната работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците влияе върху личния и семейния живот, претоварва и стресира, и създава несигурност при работа и несправедливост при заплащането на извънредния и нощния труд. Това е и една от основните причини за липсата и напускане на квалифицирана работна ръка.

Все повече расте недоволството и се увеличават сигналите на работници и  синдикални представители свързани с разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане и прикриване на извънреден труд с "компенсации" и неговото неплащане с определеното в закона или КТД увеличение.

  Неспазване на регламентираното работно време е основно нарушение наред с тези по заплащането на труда, което Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" установява с проверките на трудовите и осигурителните отношения. Над 50 % от извършените нарушения във всички сектори, санкционирани от Инспекцията по труда са свързани пряко или косвено, с нарушения на работното време.

Има случаи, при които нарушенията дори не могат да се установят от проверките на контролните органи, а издадените предписания и актове показват само айсберга на проблема - порочни практики в прилагането на сумираното изчисляване на работното време, дежурства (времето на разположение) и несправедливо отчитане и заплащане на полагания извънреден труд.

Безразборното и лишено от основания, ясни критерии за допустимост, прилагане и контрол на сумираното изчисляване на работното време, във всички производства и икономически сфери, даде път за прикриване на такива нарушения и то не от сега.

Затова допринесе промяната в правната уредба касаеща по-свободен режим при организацията на работното време, както и тълкуванията, които се правят. В резултат се стигна до несъответствие и нарушение на Конвенция № 1/1919г. на МОТ за работното време, ратифицирана от България 31.10.1921г. и Директивата 2003/88/ЕО за организацията на работното време, с което се позволи работната седмица да не е до 48 ч., а до 56 ч. Удължи се и максималния период на отчитане на сумираното работно време до 6 месеца, вместо до 4 месеца.

Необходимо е  отговорните държавни институции  да изпълнят спешно задълженията  посочени в Конвенция № 1 /1919г. на МОТ за въвеждане и регламентиране на разрешителен режим при  сумираното  отчитане на работното време.

 

Въвеждането на сумираното изчисляване на работното време се превръща в проблем за редица предприятия от индустриалния сектор, от търговските вериги, хотелиерството и ресторантьорството, от транспорта, услугите, включително и за публичния сектор и държавните служители и т.н

 

ПРИЗОВАВАМЕ всички български граждани солидарно да  подкрепят НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ във всички сектори на икономиката на България с настояване  за промяна в трудовото законодателство:

 

- за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение  като функция от МРЗ за страната;

 

- за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за

производства с непрекъсваем /непрекъснат/ технологичен режим на

работа;

 

- за гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време и увеличаване на заплащането му на 75% /в почивни дни/ и 100% /на официални празници/;

 

Да бъдем единни и готови, чрез всички законови средства: апел, подписка, петиция, митинги, шествия, протести и дори стачки,

ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ.

24 окт 2019

От 1 октомври до 10 ноември 2019 г. ще се проведе курс за новоизбрани председатели на синдикални организации

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с предизвикателствата на лидерската длъжност, която изпълнявате в синдикалната организация, бихме искали да Ви поканим да се включите в базово обучение по ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, което засяга въпроси, свързани с нуждите, които ежедневната Ви синдикална работа поставя пред Вас. Курсът на обучение ще се проведе в дистанционна форма в периода 1 октомври – 10 ноември 2019 година.

Съдържателният обхват на пакета за базово обучение на новоизбраните синдикални председатели е разработен така, че да стъпи на 5-те основни модули по индустриални отношения, като засяга най–основно теми, подробно представени в прикачения файл.

Темите ще бъдат достъпни за Вас поетапно в рамките на 5 седмици, през които ще можете в удобно за Вас време да влизате в електронната платформа, за да ползвате учебните материали. Тя ще бъде отворена за достъп по 24 часа на ден.

Смятаме, че така подготвеният пакет от теми по ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, представени  като базово обучение на новоизбрани председатели на синдикални организации ще бъде от изключителна полза в изпълняването на ежедневната Ви синдикална работа, в участието Ви във възникнали спорове или решаването на ежедневни казуси и най – любезно Ви каним да участвате активно в бъдещите обучения.

Начало на курс: 1 октомври 2019

За повече информация и записване в курса, е необходимо да изпратите писмо-заявка по електронната поща на следните адреси:

[email protected]

тел. 02/40 10 619

Леонтина Израел, старши експерт обучения

 

С уважение,

Юлия Симеонова

Представяне на курса

 

Description: logo1

16 сеп 2019