МВР

НСГА в МВР

 

Споразумения

Заповед № 8121з-415/14.03.2017 г. за обявяване на Споразумение между министъра на вътрешните работи и Сдружение "Национален синдикат Полиция"

Споразумение №812100-14193/08.06 г. между министъра на вътрешните работи и Сдружение "Национален полицейски синдикат в България" и Заповед №8121з-605/15.06.2015 г. за обявяването му

Колективен трудов договор №8121з-1576/30.12.2015 г. и Заповед №8121з-1577/30.12.2015 г. за обявяването му

Споразумение № 812100-26409/04.08.2015 г. между министъра на вътрешните работи и "Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец" и Заповед №8121з-951/07.08.2015 г. за обявяването му

Споразумение № 812100-25403/24.07.2015 г. между ръководството на МВР и "Синдикат на служителите в МВР" и Заповед № 8121з-884/24.07.2015 г. за обявяването му

Споразумение №812100-13250/07.04.2015 г. за сътрудничество между ръководството на МВР и Сдружение "Синдикална федерация на служителите в МВР" и заповед рег.№8121з-390/09.04.2015 г. за обявяването му

Споразумение №812100-22925/24.11.2014 г. между министъра на вътрешните работи и Сдружение "Синдикален алианс "Сигурност" в МВР" и Заповед №8121з-966/10.12.2014 г. за обявяването му

Споразумение № I-8575/07.04.2009 г. между ръководството на МВР и Сдружение "Национален синдикат на гражданската администрация в МВР"