МВР

НСГА в МВР

 

Структура

НА НСГА – МВР

    Във всички структурни звена на МВР в София и страната (главни, специализирани и областни дирекции, СПУ, ОУПБЗН, РУП,  АМВР, ЦСПП, Научно – приложни институти и други структурни звена на МВР) има изградени основни синдикални организации на НСГА – МВР.
    В някои спомагателни структури към основните, има изградени и първични синдикални организации.
    По данни на синдикалното преброяване извършено през януари 2013 г., броят на синдикалните членове възлиза на 7828, обединени в 174 синдикални организации.