МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори Исперих - Първи район

Северозападен подрайон - обхваща територията на град Исперих западно от улица "Васил Левски" и северозападно от улица "Христо Ботев", селата Драгомъж, Малък Поровец, Свещари, Вазово и Райнино.

Полицейски инспектор Пламен Михалев Великов

Приемно време:

Вторник 08.00 - 10.00 часа

Четвъртък 14.00-16.00 часа

Адрес на приемната: гр.Исперих, ул."Камчия" №2

Телефон: 08431/20-50

Младши полицейски инспектор Марин Иванов Маринов 

Обслужва с.Свещари и Исторически резерват "Сборяново"

Приемно време: Вторник 10.00-12.00 часа

                           Четвъртък 15.00 - 17.00 часа

Обслужва селата Вазово и Райнино

Район:

Приемно време:

с.Вазово

Понеделник от 10 -12 часа

Срядаот 15 - 17 часа

с.Райнино

Вторник от 10 - 12 часа

Четвъртък от 15 - 17 часа


Sunaj Mehmed

Младши полицейски инспектор Сунай Яфес Мехмед 

Обслужва селата Драгомъж и Малък Поровец

Район:

Приемно време:

с.Драгомъж

Вторник 10.00-12.00 часа

Четвъртък 15.00-17.00 часа

с.Малък Поровец

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда 15.00-17.00 часа

 

Югозападен подрайон - обхваща територията на град Исперих западно от улица "Васил Левски" и югозападно от улица "Христо Ботев", селата Йонково, Малко Йонково, Лудогорци, Старо селище, Бърдоква, Голям Поровец.

Полицейски инспектор Пламен Михалев Великов

Sunaj Mehmed

 

Младши полицейски инспектор Сунай Яфес Мехмед

Обслужва селата Голям Поровец и Бърдоква

Район:

Приемно време:

с.Бърдоква

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда 15.00-17.00  часа

с.Г.Поровец

Понеделник от 15.00-17.00 часа

Четвъртък 10.00-12.00 часа


Младши полицейски инспектор Живко Спасов Кънчев

Обслужва селата Лудогорци и Старо селище

Район:

Приемно време:

 

с.Лудогорци

Вторник 10.00-12.00 часа

Четвъртък 15.00-17.00 часа

с.Старо селище

Вторник 15.00-17.00 часа
Обслужва селата Йонково и Малко Йонково

Район:

Приемно време:

с.Йонково

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда 15.00-17.00  часа

с.М.Йонково

Вторник 10.00-12.00 часа