МВР

ОД Разград

 

Полицейски инспектори Исперих - Първи район

Северозападен подрайон - обхваща територията на град Исперих западно от улица "Васил Левски" и северозападно от улица "Христо Ботев", селата Драгомъж, Малък Поровец, Свещари, Вазово и Райнино.

bediha 


Полицейски инспектор Бедиха Шахин

Приемно време:

Вторник 08.00 - 10.00 часа

Четвъртък 14.00-16.00 часа

Адрес на приемната: гр.Исперих, ул."Камчия" №2

Телефон: 08431/20-50

 


Младши полицейски инспектор Станислав Кушков

Обслужва с.Свещари и Исторически резерват "Сборяново"

Приемно време: Вторник 10.00-12.00 часа

                           Четвъртък 15.00 - 17.00 часа

Обслужва селата Вазово и Райнино

Район:

Приемно време:

с.Вазово

Понеделник от 10 -12 часа

Срядаот 15 - 17 часа

с.Райнино

Вторник от 10 - 12 часа

Четвъртък от 15 - 17 часаbediha

Полицейски инспектор Бедиха Шахин 

Обслужва селата Драгомъж и Малък Поровец

Район:

Приемно време:

с.Драгомъж

Вторник 10.00-12.00 часа

Четвъртък 15.00-17.00 часа

с.Малък Поровец

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда 15.00-17.00 часа

 

Югозападен подрайон - обхваща територията на град Исперих западно от улица "Васил Левски" и югозападно от улица "Христо Ботев", селата Йонково, Малко Йонково, Лудогорци, Старо селище, Бърдоква, Голям Поровец.

Полицейски инспектор Пламен Михалев Великов

 

Обслужва селата Голям Поровец и Бърдоква

Район:

Приемно време:

с.Бърдоква

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда 15.00-17.00  часа

с.Г.Поровец

Понеделник от 15.00-17.00 часа

Четвъртък 10.00-12.00 часа


Младши полицейски инспектор Живко Спасов Кънчев

Обслужва селата Лудогорци и Старо селище

Район:

Приемно време:

 

с.Лудогорци

Вторник 10.00-12.00 часа

Четвъртък 15.00-17.00 часа

с.Старо селище

Вторник 15.00-17.00 часаОбслужва селата Йонково и Малко Йонково

Район:

Приемно време:

с.Йонково

Понеделник от 10.00-12.00 часа

Сряда 15.00-17.00  часа

с.М.Йонково

Вторник 10.00-12.00 часа